uutinen
30.4.2020

Älä hukkaa lannan typpeä

Eläinten lanta on tärkeässä osassa peltojemme lannoitusta ja ravinnekiertoa. Yhtenä haasteena on kuitenkin kasvukaudella tapahtuva typen hävikki, jolloin ravinteista osa jää kasveilta hyödyntämättä. Lietelannassa typpi on ammonium-muodossa, joka muuttuu maassa luontaisesti nitraattitypeksi. Nitraattityppi huuhtoutuu helposti sadeveden mukana kasvin juurten ulottumattomiin, sillä se ei pidäty maahan. Lisäksi typen hävikkiä tapahtuu myös typpioksiduulin haihtumisena. DeltaLent Active on lantaan lisättävä valmiste, joka vähentää typen hävikkiä.

DeltaLent Active estää tehokkaasti ammoniumtypen muuttumisen nitraattitypeksi ja siten nitraattitypen huuhtoutuminen vähenee jopa 35 %. DeltaLent Active käsittelyn ansiosta kasvien käyttöön jää enemmän typpeä, tyypillisesti kymmeniä kiloja hehtaarille, jolloin kasvien typensaanti on suurempi ja satoa saadaan yli 5 % enemmän. DeltaLent Active lisää lietelannan typen arvoa ja vähentää typpilannoitteiden oston tarvetta. DeltaLent Active säilyttää typen ammonium-muodossa jopa 10 viikon ajan.

Typen huuhtoutumisen vähentäminen on paitsi taloudellisesti järkevää myös merkittävä ympäristöteko. Lisäksi DeltaLent Activen avulla typpioksiduulin (N2O) haihdunta vähenee n. 50 %. Typpioksiduuli on lähes 300 kertaa haitallisempi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi (N2O:n CO2 –ekvivalentti 298 kertainen).

DeltaLent Active lisätään lannan joukkoon esimerkiksi lietesäiliön sekoituksen yhteydessä tai suoraan levitysvaunuun. Käsitelty lanta tulee levittää mahdollisimman pian, korkeintaan viikon kuluessa DeltaLent Activen lisäämisestä. DeltaLent Active sopii kaikille lietelannoille sekä biokaasulaitosten mädätteille, kun halutaan saada typpi mahdollisimman tehokkaasti kasvien käyttöön.


Tilaa uutiskirje