11.7.2019

Arvioi rikkatorjunnan onnistuminen ja hukkakauratilanne

Hukkakauratilanteen tarkastaminen pelloilla on tärkeä osa hukkakauran torjuntaa. Vaikka lohkolla olisi tehty kemiallista torjuntaa, tulee lohko tarkistaa ja kitkeä sekä hävittää mahdollisesti löytyvät hukkakaurat polttamalla. Sateet ovat olleet monilla alueilla paikallisia ja kuivuudesta kärsineillä lohkoilla hukkakaurat voivat olla matalia, jolloin niitä on vaikea havaita. Hukkakaurat ovat myös voineet orastua eri aikoihin, jolloin kaksi tarkastuskierrosta saastuneilla lohkoilla on tarpeen.

Tarkastamalla pellot säännöllisesti, mahdollinen uusi hukkakaurasaastunta havaintaan ajoissa, jolloin siihen on helpompi reagoida. Riskialttiita paikkoja ovat esimerkiksi eläinten kulkureitit, sähkölinjojen aluset ja tulvivat alueet, joten ne kannattaa tarkistaa huolellisesti.

Hukkakaurakierroksen yhteydessä on hyvä arvioida myös muun rikkatorjunnan onnistuminen. Tässä vaiheessa rikkakasvit ovat vielä helposti tunnistettavissa, mutta myöhemmin lajiston arvioiminen vaikeutuu, kun kasvit alkavat ränsistyä. Jos jonkin rikkakasvin torjunta on epäonnistunut, on hyvä arvioida mistä tämä johtuu. Tehoaako käytetty valmiste kyseiseen rikkakasviin? Oliko rikkakasvi oikean kokoinen torjuntahetkellä? Minkälaiset sääolosuhteet olivat ruiskutuksen aikaan? Voiko pellolla olla jotain herbisidiä kestävä rikkakasvikanta? Esimerkiksi pienannosaineille kestäviä pihatähtimöitä eli vesiheinää tavataan Suomessa jo monilla lohkoilla. Jos rikkatorjunnassa on ollut useita kertoja peräkkäin vain gramma-aineita, resistenssin kehittymisen riski on suuri.

Rikkakasvihavainnot kannattaa huomioida seuraavan vuoden viljelyksiä suunnitellessa ja valita viljelykasvi siten, että lohkolla ongelmallisten rikkojen torjunta onnistuu. Jos epäilyä resistenssistä on, valitse seuraavana vuonna rikkatorjuntaan valmiste, joka tehoaa myös resistentteihin kantoihin. Hyviä vaihtoehtoja ovat esimerkiksi Ariane S ja Twist Combo. Gramma-aineelle hyvä seoskumppani on fluroksipyyriä sisältävä valmiste, kuten Starane 333 HL.


Tilaa uutiskirje