uutinen
23.4.2020

Broadway - syysviljojen rikkakasvien torjunta

Tarkkaile ruis- ja syysvehnäpellon syksyllä itäneitä rikkakasveja ja tee rikkakasvitorjunta ajoissa, jotta rikkakasvit eivät kehity suuriksi kuin huomaamatta. Keväällä itävät rikkakasvit antavat vielä pääosin odottaa itseään. Leudon talven jälkeen rikkakasvien torjunta syysviljoilla kannattaa ajoittaa pensomisen alkuun eikä loppuun.

Leuto talvi on suosinut syysviljojen talvehtimista sekä rikkakasveja. Syksyllä itäneet rikkakasvit ovat talvehtineet hyvin kuten myös varsinaiset viljelykasvit. Aikaisin kylvetyssä rukiissa syksyllä itäneitä rikkakasveja on huomattavasti enemmän kuin myöhään kylvetyssä syysvehnässä. Tärkeää on rikkakasvitorjunnan oikea ajoitus. Mikäli pellolla on talvehtineita rikkakasveja kuten saunakukkaa, peippiä, orvokkia, pihatähtimöä tai heinämäisiä rikkakasveja, tee rikkatorjunta pensomisen alussa.

 


Orvokki on talvehtinut ja aloittanut kasvunsa.  

 

Keväällä itävistä savikka, pillike sekä pihatähtimö tarvitsevat hieman lisää lämpöä itääkseen. Kevätitoisten rikkakasvien tilanne vaihtelee pellon mukaan. Käyttömäärä torjuttaessa leveälehtisiä rikkakasveja Broadwayllä on 165 g/ha + Dassoil 0,5 l/ha.  Syysviljasta torjuttaessa Broadwayllä leveälehtisten lisäksi heinämäisiä rikkakasveja käyttömäärä tulee nostaa 220 g/ha + Dassoil. Tällöin torjutuksi tulevat myös heinämäiset rikkakasvit kuten kattarat, luoho, raiheinät, juolavehnä sekä ruiskutushetkellä itänyt hukkakaura. 

 


Talvehtinut pihatähtimö huhtikuussa

Talvehtinut punapeippi aloitti
lämpimillä paikotellen kukintaa.

Seokset:
Broaway voidaan sekoittaa korrensääteistä CCC:n kanssa ja koska Broadway:llä on itsessään kortta säätävä vaikutus CCC:stä tulee käyttää alinta käyttömäärää. Muita korrensääteitä ei saa sekoittaa Broadway:n kanssa. Torjuttaessa kestävää pihatähtimöä Broadway voidaan sekoittaa Starane 333 HL:n kanssa. Torjuttaessa ohdaketta tai valvattia Broadway voidaan sekoittaa MCPA:n kanssa. Broadway voidaan tarvittaessa sekoittaa myös tautiaineiden kanssa. Muistettava kuitenkin on, että yli kahden aineen seoksissa vioitusriski kasvaa.

 


Oikea aika torjua kylänurmikka on juuri nyt. Broadway tehoaa kylänurmikkaan sen ollessa pientä.  

 

 


Käyttömäärät:
Syysvehnä, ruis ja ruisvehnä: Broadway 165-220 g/ha + Dassoil 0,5 l/ha
Kevätvehnä, kevätruis: Broadway 150 g/ha + Dassoil 0,5 l/ha

Kasvinsuojeluaineita on aina käsiteltävä varovasti. Tuoteseloste ja -tiedot on luettava huolellisesti ennen käyttöä. Kaikkia varoituksia ja symboleita on noudatettava.


Tilaa uutiskirje