uutinen
25.3.2021

Heinämäisten rikkakasvien torjunta syysvehnältä ja rukiilta

Viime syksynä kylvettiin runsaasti syysvehnää. Syksy oli lämmin ja kasvu jatkui pitkään. Lämpimän syksyn aikana myös rikkakasveilla oli aikaa taimettua. Erityisesti saunakukkaa ja heinämäisiä rikkakasveja kannattaa tarkailla keväällä ja tehdä rikkakasviruiskutus ajoissa rikkakasvien ollessa pieniä.  Samalla syysvehnä tai ruis saa parhaat mahdollisuudet hyödyntää pellon satopotentiaali täysimääräisesti. Torjumalla rikkakasvit Broadway:llä pystytään yhdelä valmisteella saamaan tehot sekä heinämäisiin että leveälehtisiin rikkakasveihin.

Ajoituksen merkitys rikkakasvien torjunnassa

Taistelussa heinämäisiä rikkakasveja vastaan vehnä- ja ruispelloilla tärkeintä on ajoitus. Monet heinämäiset itävät jo syksyllä ja kevään lämmön tullen lähtevät nopeasti kasvamaan. Pienet heinämäisten rikkakasvien alut saadaan helpoimmin torjuttua Broadway:llä syysvehnän pensomisin alun ruiskutuksella kuin myöhään tehdyllä ruiskutuksella. Tärkeää on myös oikea käyttömäärä. Pensomisen alun rikkakasviruiskutuksessa hyvät tehot saadaan jo 165 g/ha, mutta Suomessa yleisessä myöhäisemmässä ruiskutuksessa heinämäisiin saadaan hyvät tehot 220 g/ha käyttämäärillä. Valittava käyttömäärä riippuu rikkakasvien koosta, torjuttavasta rikkakasvista ja kasvuston peittävyydestä. Heinämäisten lisäksi samalla Broadway-ruiskutuksella torjutaan talvehtineet saunakukat, orvokit, savikka, pillike, vesiheinä, ym. leveälehtiset rikkakasvit.   

Kylänurmikan torjunta aikaisin vai sittenkin ruiskutus myöhemmin ja Broadway:n täysi potentiaali käyttöön?

Usein kysytään Broadway:n tehoista kylänurmikkaan. Broadway tehoaa kylänurmikkaan sen ollessa 2-4 lehtiasteella. Etelä-Suomessa syysviljoilla kylänurmikka on 2-4 lehtiasteella jo huhtikuussa. Kylänurmikka on yksivuotinen, heinämäinen kasvi, joka lisääntyy helposti kevytmuokkauksessa ja suorakylvössä. Kylänurmikka lisääntyy tehokkaasti siementen avulla ja syysviljoilla se usein taimettuu jo syksyllä ja aloittaa kasvun aikaisin keväällä. Mikäli Broadway:llä halutaan torjua kylänurmikkaa, ruiskutus tulee tehdä hyvin aikaisessa vaiheessa ja tällöin ei kevätitoisten rikkakasvien, hukkakauran eikä juolavehnän torjunta ole mahdollista. Kylänurmikan ollessa ongelma kannattaakin miettiä viljelykiertoa ja muokkausvaihtoehtoja ja ruiskuttaa Broaway + Dassoil silloin kun siitä saadaan sen laaja teho rikkakasveihin parhaiten käyttöön.  Mikäli Dassoil unohtuu seoksesta teho heinämäisiin rikkakasveihin jää heikoksi.

Timotein, raiheinän, kattaroiden ja hukkakauran torjunta

Timotei voidaan torjunta rukiista ja vehnästä ennen timotein korrenkasvun alkua. Isot timoteit ovat sitkeitä ja vaikeasti torjuttavia. Timotein torjunnassa tärkeää onkin pellon rikkakasvien tarkkailu ja torjunnan oikea ajoittaminen ja sama tilanne on myös raiheinän ja kattaroiden torjunnassa. Tärkeää on olla ajoissa liikkeellä. Broadwayllä on erinomaiset tehot hukkakauraan, mutta hukkakauran torjunnan onnistuminen on kiinni hukkakauran koosta. Hukkakaura tulee torjua ennen hukkakauran korrenkasvun alkua, tätä isompiin hukkakauroihin Broawayn teho on heikko. Timotein, kattaroiden, raiheinän ja hukkakauran torjuntaan tulee Broadwayllä käyttää käyttömäärää 220 g/ha + Dassoil. Broadway on lehtivaikutteinen ja tehoaa vain ruiskutushetkellä itäneisiin rikkoihin.

Broadway on laajatehoinen valmiste, jolla yhdellä ruiskutuksella saadaan torjuttua sekä heinämäiset että leveälehtiset rikkakasvit.

Broadway käyttömäärät kun torjutaan heinämäisiä rikkakasveja:

Tuote

Normaalit olosuhteet, aikainen käsittely, kohde rikkakasvit luoho, karheanurmikka, raiheinä, jääntivilja

Vaativat olosuhteet, aikainen käsittely, torjuttavat rikkakasvit kylänurmikka, karheanurmikka, rikkapuntarpää, timotei, muut heinämäiset rikkakasvit, jääntivilja

Leveälehtiset rikkakasvit mukaan lukien ohdake ja valvatti, heinämäiset rikkakasvit

Hietakattara

Sateenkesto

Broadway + Dssoil

165 g/ha

220 g/ha

165-220 g/ha + MCPA

110 g + 110 g/ha 10- 14 päivän käsittelyväli

1 tunti

Tehon varmistamiseksi ruiskutusnesteeseen lisätään  Dassoil kiinnitettä

Vesimäärä

Dassoil

> 100 l/ha

0,5 l/ha

< 100 l/ha

0,25 l/ha

Käyttömäärät syysviljoille

Broadway tehoaa vehnän ja rukiin yleisimpiin rikkoihin ja heinämäisiin rikkakasveihin ja teho on parhain, kun rikat ovat hyvässä kasvussa ja pieniä.  


Tilaa uutiskirje