27.1.2020

Helppokäyttöinen ja toimiva lehtilannoite ZM-Grow

Lehtilannoitteita valittaessa tärkeitä ominaisuuksia ovat mm. sopiva ravinnekoostumus, valmisteen helppokäyttöisyys, käyttäytyminen ruiskussa sekä ravinteiden käyttökelpoisuus kasville.

Ravinteiden tarvetta voidaan analysoida lohkon viljavuustietojen sekä viljelykasvin ominaisuuksien perusteella. Lisäksi tarpeeseen voivat vaikuttaa esimerkiksi kasvukauden olosuhteet. Suomessa mangaanin puutos on tavallisin hivenravinnepuutos esimerkiksi viljoilla ja nurmilla. ZM-Grow lehtilannoite sopii hyvin vilja- ja nurmikasvien mangaanilannoitukseen. Lisäksi se sisältää sinkkiä, jonka pitoisuus on usein liian alhainen säilörehussa. Lehtilannoituksella voidaan vaikuttaa myös rehun hivenainekoostumukseen.

ZM-Grow on hyvä vaihtoehto lehtilannoituksiin, kun tarkastellaan käytettävyyttä. Juoksevuus on huippuluokkaa ja valmiste sopii useisiin tankkiseoksiin. Urakointina ruiskutuksia tekevältä Haasala Oy:ltä kuultiin kesän 2019 käyttäkokemuksia: ”Me ruiskutusurakoitsijana olemme olleet erittäin tyytyväisiä ZM-Grow'n toimivuuteen. Tuote sekoittuu veteen ongelmitta ja yhtäaikainen ruiskutus tärkeimpien rikkakasviaineiden sekä mm. typpiliuoksen kanssa on sujunut hyvin. Ruiskutimme ZM- Grow'ta tänä kesänä yli tuhannelle peltohehtaarille ja asiakkaat arvostivat hyvää lopputulosta.”


Tilaa uutiskirje