uutinen
6.10.2021

”Jätteet” ovat historiaa, kiertotaloustuotteet tätä päivää

Luonnonvarojen rajallisuus ja tavoitteet yhä kestävämpiin liiketoimintamalleihin ovat saaneet monet yritykset panostamaan kiertotalouteen. Kiertotaloudessa hyödynnetään eri tuotannoissa syntyviä sivuvirtoja, joita aiemmin leimattiin jätteiksi, mutta jotka lähemmässä tarkastelussa muuttuvat entistä useammin hyödyllisiksi, joko sellaisenaan käytettäväksi tai sopiviksi raaka-aineiksi uuteen prosessiin.

Maataloudessa kiertotalousajatus on toki elänyt jo iät ja ajat, onhan esimerkiksi kotieläinten lanta käytetty lannoitteena. Viime vuosina maataloudessa uusien hyödynnettävien kiertotalousratkaisujen määrä on ollut koko ajan kasvava – samoin kiinnostus niiden kehittämistä kohtaan. Syksyn aikana energian ja maatalouden tuotantopanoksissa käytettävien raaka-aineiden hinnat ovat lähteneet voimakkaaseen nousuun, mikä johtuu osaltaan kansainvälisestä kysynnän kasvusta ja toisaalta saatavuushaasteista. Tässä tilanteessa on entistä tärkeämpää, ja usein myös taloudellisempaa, kääntää katse kilpailukykyisiin kiertotalousratkaisuihin.

Jo nyt viljelijöille on tarjolla hyviä kiertotalousratkaisuja, jotka lisäävät kilpailukykyä ja tuovat helpotusta muuten laajalti nouseviin kustannuksiin. Esimerkiksi peltojen kasvukunnon parantamiseen on saatavilla metsäteollisuuden tuotannosta syntyviä kalkkituotteita, jotka ovat sekä neutralointikyvyltään, puhtaudeltaan että kustannustehokkuudeltaan huippuluokkaa. Nautakarjatilojen ruokinnan riskejä voi puolestaan tasata sokeritehtaan käynnistyttyä erinomaisella sivuvirralla, Viljelijän Tuoreleikkeellä, jonka arvo on korostunut erityisesti kuivan kesän kiusaamien nurmirehusatojen ja huonon viljasadon jälkeen. Tuomalla ruokintaan tasalaatuista tuoreleikettä, on mahdollista tasata esimerkiksi säiden aiheuttamaa sato- ja laaturiskiä säilörehuntuotannossa. Lisäksi se mahdollistaa tilan nurmen tuotannon keskittämisen kaikkein kannattavimmille peltolohkoille. Leike lisää myös rehustuksen maittavuutta, mikä näkyy positiivisesti myös syönnissä ja tuotoksessa.

Jos tämä sokeriteollisuuden sivuvirta on monessa mielessä mielenkiintoinen rehukomponentti kotieläintiloille, on sen ominaisuudet hyvin kiinnostavia myös moniin muihin käyttötarkoituksiin. Yksi hiljattain julkisuuteen tuotu uusi käyttösovellus leikkeelle on sen hyödyntäminen sideaineena teiden kunnostuksessa.

Maatalouden toimijoiden kannattaa tarttua tarjolla oleviin kiertotalousmahdollisuuksiin ennen kuin nämä hyvin käyttökelpoiset ja arvokkaat materiaalivirrat karkaavat muualle. Monet teollisuudenalat kehittävät kiivaasti uusia teknologioita teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen. Kiertotalousajattelu kannattaa nostaa maataloudessa sen ansaitsemaan arvoon, ja on ryhdyttävä rohkeasti hyödyntämään jo olemassa olevia ratkaisuja, mutta myös kehittämään uusia tapoja hyödyntää sivuvirtoja, ennen kuin muut toimialat ehtivät ensin.

Liiketoimintajohtaja Kalle Erkkola näkee kiertotalousratkaisuissa huikeaa potentiaalia, ja tämän potentiaalin hyödyntämiseksi Viljelijän Avena Bernerillä tehdään koko ajan töitä. 

Uusien kiertotalousratkaisujen mahdollisuuksia kartoitetaan koko ajan, kertoo liiketoimintajohtaja Kalle Erkkola.


Tilaa uutiskirje