uutinen
30.3.2021

Kevätöljykasvien lajikkeet – onnistu oikeilla valinnoilla

Suomessa viljellään neljää erilaista öljykasvilajia: sekä kevät- että syysmuotoa sekä rypsistä että rapsista. Jokaisella näistä on omat erityispiirteensä, sitä kautta niiden viljelylle optimaalisin paikkansa ja aikansa. Kasvilajin ja lajikkeen valinnan kannalta tärkeintä on tuntea maatilansa ja ominaisuudet, joita haluaa kasvilajin valinnassaan korostaa.

Kevätöljykasvia valitessa päätöksenteko kohdistuu kevätrapsin ja kevätrypsin välille. Kevätrapsilla satopotentiaali on korkealla ja aikaisen kylvöajan ansiosta se pystyy hyödyntämään kasvukautta mahdollisimman pitkään. Kevätrypsillä viljelyvarmuus on korkealla tasolla ja lisäksi lyhyempi kasvuaikavaatimus mahdollistaa kylvöajan myöhästyttämisen. Tämä tasaa työhuippuja ja mahdollistaa mekaanisen rikkatorjunnan ennen kylvöjä. Lisäksi kylvettäessä jo lämpimään maahan, taimettuminen tapahtuu yleensä nopeasti ja tasaisesti. Tasainen taimisto on yksi kasvuston tärkeimmistä menetystekijöistä.

Kevätöljykasvien lajikevalikoimasta löytyy sekä perinteisiä populaatiolajikkeita että hybridilajikkeita. Rapsilla hybridijalostus on tuonut satoisuutta lajikkeisiin. Suuren satopotentiaalin hybridirapseilla on mahdollista tuottaa huippusatoja vyöhykkeillä I ja II. Rypsillä hybridijalostuksen menetelmää ei ole käytössä, mutta synteettinen jalostus tuo lajikkeisiin vastaavia etuja. Synteettisen rypsilajikkeen Synnevan viljelystä on saatu runsaasti onnistuneita viljelykokemuksia viime vuosien aikana. Se soveltuu viljelyyn vyöhykkeillä I-IV Oulun korkeudelle asti.

Öljykasvien onnistuneen kasvinsuojelun perustana on siementen Buteo Start -peittaus, joka torjuu tehokkaasti kirppatuhoja taimiasteella. Kasvukaudella kasvuston seuranta sekä oikeaan aikaan ja tehokkailla valmisteilla tehtävä kasvinsuojelu ovat tärkeitä edellytyksiä onnistuneelle sadolle.

Myös rikkakasvien torjunnan menetelmässä on valinnan varaa. Valikoimasta löytyy kattavasti lajikkeita, joiden rikkatorjunta onnistuu tutuilla öljykasvien herbisideillä. Clearfield-lajikkeet puolestaan tarjoavat mahdollisuuden laajatehoisen Clamox-herbisidin käyttöön joustavasti ja tehokkaasti.

Jo kevättöiden yhteydessä viljelykiertoa suunnitellessa kannattaa pitää vahvasti mielessä myös syysöljykasvit. Niiden avulla voidaan vähentää tuholaistorjunnan tarvetta, tasata työhuippuja ja saavuttaa suurempi talviaikainen kasvipeitteisyys. Syysrypsillä ja syysrapsilla satotasot ovat houkuttelevalla tasolla. Viime vuonna loppuunmyyty Arrivée-syysrypsilajike soveltuu laajalti myös pohjoisemmille viljelyalueille.


Tilaa uutiskirje