uutinen
24.9.2020

Mangaanin positiiviset vaikutukset syysviljoilla

Syysviljat menestyivät tämän kesän haastavissa olosuhteissa mukavasti, sillä ne hyödynsivät kevään kosteuden. Syysviljojen talvehtimisen ja satopotentiaalin muodostumisen kannalta on tärkeää, että kasvuun lähtö ja kasvuston kehitys syksyllä on mahdollisimman hyvä. Kaikkien ravinteiden tarpeenmukainen lannoitus syksyllä varmistaa tasaisen kasvuun lähdön ja voimistaa juuriston kehitystä sekä versontaa. Elinvoimaisella kasvustolla on hyvät edellytykset selvitä erilaisista stressitekijöistä, joita se joutuu kohtaamaan talven aikana.

Pääravinteiden lisäksi kannattaa jo syksyllä miettiä myös sivu- ja hivenravinteiden tilannetta lohkolla. Hivenravinteista etenkin mangaanin puutos on Suomessa yleistä, sillä sitä on maaperässämme luontaisesti vähän. Puutoksia esiintyy yleisesti hyvin kalkituilla lohkoilla, joiden pH on korkea, sillä mangaanin käyttökelpoisuus kasville heikkenee pH:n noustessa. Voimakkaita silmällä havaittavia mangaanin puutosoireita ei yleensä näy syksyllä kasvustoissa, mutta huono mangaanitilanne heikentää kasvua ja altistaa kasvia talvivaurioille sekä erilaisille taudinaiheuttajille.


Mangaanilla on kasvissa lukuisia eri tehtäviä. Se osallistuu muun muassa viherhiukkasten toimintaan ja yhteyttämiseen. Lisäksi se toimii aktivaattorina useille eri entsyymeille ja vaikuttaa sitä kautta esimerkiksi ligniinin muodostumiseen. Mangaanin on havaittu parantavan syysviljojen talvehtimista ja vähentävän juuristotauteja aiheuttavien sienten, kuten Fusarium- ja Rhizoctonia-lajien tekemiä haittoja.


Maalevintäiset taudinaiheuttajat, kuten Fusarium-sienet, aiheuttavat viljoilla juuristo- ja tyvitauteja, jotka heikentävät talvehtimista. 

Mangaania, sinkkiä ja rikkiä sisältävä lehtilannoite ZM-Grow lehtilannoite on erinomainen valinta syysviljoille. Se sisältää mangaania, sinkkiä ja rikkiä. Nestemäinen lannoite on helppokäyttöinen ja se sopii yhteen useimpien kasvinsuojeluaineiden kanssa. Lehtilannoitus voidaan yhdistää esimerkiksi kahukärpästen tai lumihomeen torjuntaan.


ZM-Grow on nestemäinen helppokäyttöinen lehtilannoite, joka sopii erinomaisesti syysviljoille.Meiltä löydät sopivat lehtilannoitteet syysviljojen ja -öljykasvien tarpeisiin.


Tilaa uutiskirje