uutinen
2.11.2022

NS-liuos – kustannustehokasta typpeä lietelannan väkevöimiseen

NS-liuos (ammoniumsulfaattiliuos) on typpeä ja rikkiä sisältävä nitraatiton nestemäinen kierrätyslannoite, joka sopii kotieläintiloille lietelannan typpi- ja rikkipitoisuuksien väkevöittämiseen. Samalla se vähentää rakeisten typpilannoitteiden tarvetta ja tuo huomattavaa säästöä lannoituskustannuksiin. NS-liuosta muodostuu akkukemikaaliteollisuuden sivuvirtana Suomessa.

NS-liuos sopii niin nurmien kuin viljojen lannoitukseen. Lisäämällä NS-liuosta lietelannan joukkoon, saadaan typen lisäksi nostettua lietteen rikkipitoisuutta, mikä puolestaan parantaa kaikilla kasveilla typen käytön hyötysuhdetta.

NS-liuos on lievästi hapan, joten se ei nosta lietelannan pH:ta eikä lisää ammoniakin haihtumista lietteestä. Valmiste ei myöskään vaadi isoa lietesäiliötilaa tai lisää merkittävästi levitysmäärää; rekkakuormalla (noin 45 tn / 38 m³) väkevöi keskimäärin 2500 m³ lietealtaan. Valmiste lisätään suoraan lietelantasäiliöön, ja sekoitetaan normaalisti ennen levitystä ja levityksen aikana.

Rikin merkitys viljelyssä

Kasvit tarvitsevat rikkiä lehtivihreän muodostamiseen, yhteyttämiseen sekä hyödyntääkseen saamansa typen valkuaisaineiden rakentamisessa. Ammoniumsulfaatti antaa typpilannoituksen lisäksi kasveille tärkeää rikkiä. Maaperän ja pelkän karjanlannan rikki ei ole keväällä kasville käyttökelpoisessa muodossa, minkä vuoksi tarvitaan lisärikkilannoitusta. NS-liuoksen rikki on sulfaattimuodossa (SO4), jolloin se on kasveille heti käytettävissä. Rikki huuhtoutuu maasta helposti, sopivan rikkitason ylläpito viljelyssä vaati jopa 40 kg/ha rikkiä vuodessa. Rikkilaskeuma on vähentynyt viime vuosikymmeninä, minkä vuoksi rikkilannoituksen merkitys on kasvanut.

Ammoniumsulfaatin edut

  • Levittyy kasvustoon kätevästi lietteen ajon yhteydessä
  • Ei vie juurikaan lietesäiliötilaa, rekkakuormalla (noin 45 tn / 38 m³) väkevöi keskimäärin 2500 m³ lietealtaallisen lietettä
  • Huomattavaa säästöä lannoituskustannuksiin
  • Kierrätyslannoite
  • Sisältää typen lisäksi myös kasveille tärkeää rikkiä

Kysy lisää tuotteesta ja sen toimituksista myynnistämme.


Tilaa uutiskirje