uutinen
13.3.2020

Peittaamisella punahome kuriin

Punahometta aiheuttavat fusarium-sienet, jotka voivat levitä siementen, kasvijätteen ja ilman välityksellä. Fusarium-sienten aiheuttama satotappio voi olla pahimmillaan useita kymmeniä prosentteja. Tällainen vaikutus satoon ei tule heti, mutta jatkuva peittaamatta jättäminen, kevytmuokkaus ja viljan monokulttuuriviljely nostavat tuntuvasti riskiä. DON-toksiinit ovat myrkkyjä, joita fusarium-sienet voivat tuottaa. Myös muita myrkkyjä on olemassa, mutta DON-toksiinit ovat merkittävässä roolissa viljan laadun kannalta ja ne voidaan myös mitata.

 Fusarium-sienet heikentävät oraiden tyviä ja juuristoa.

Tehokkaalla peittaamisella voidaan estää siemenessä olevien fusarium-sienten pääsy kasvin oraiden tyviin. Jos saastunta iskee, kasvin tyvi tummuu ja tulee hauraammaksi ja myös juuriston kasvu heikentyy. Itäminen huonontuu mikä näkyy heikompana orastumisena.

Peittaamisella on kauaskantoisia vaikutuksia. Jos viljaa ei peitata, voivat sienet lähteä leviämään kasvukauden aikana oraiden tyvistä ylöspäin päätyen lopulta tähkään. Roiskepisarat levittävät sieniä. Infektoituneista kasveista sienet pääsevät leviämään ja kertymään helpommin maan kasvustojätteisiin.

Redigo Pro, Seedron ja Vibrance Trio ovat kaikki hyviä vaihtoehtoja estämään fusarium-sienten leviämistä oraiden tyviin ja juuristoon eli valmisteet sopivat punahomeen torjuntaan. Redigo Pro sopii kevätviljoille, ja valmisteen protiokonatsoli ja tebukonatsoli tehoaineet tehoavat hyvin punahomeisiin. Seedron ja Vibrance Trio on rekisteröity sekä kevät- että syysviljoille. Kaikki tuotteet ovat uusia, nestemäisiä peittausaineita, jotka ovat saatavilla meidän asiantuntijamyyjiltä.

Varmista kasvinsuojeluaineen turval­linen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.

 


Tilaa uutiskirje