uutinen
15.6.2022

Perunan rikkatorjunta

Perunan rikkakasvien torjuntaan on useita vaihtoehtoja. Keskeistä on kuitenkin se, että se tehdään ns. ennakoivasti, ennen perunan taimettumista. Tällöin pystytään käyttämään monipuolisempia tankkiseoksia.

Onnistunut rikkatorjunta alkaa jo muokkauksesta. Liian kokkareiseksi jäänyt maa antaa jo valmiiksi huonot lähtökohdat onnistuneelle torjunnalle. Toinen asia, mikä pitää mielessä on riittävän kosteuden ylläpitäminen. Valtaosa perunalle käytettävistä rikka-aineista tehoaa maan kautta ja aina parempi vaikutus saadaan, mitä kosteampi maa on ruiskutushetkellä.

Niillä lohkoilla, missä maan kosteustila on hyvä, on suositeltavaa tehdä ruiskutus ennen perunan taimettumista seoksella Fenix 1,5 l/ha + Metro 250 g/ha. Jos matara ja eri lajin tattaret ovat ruiskutushetkellä taimettuneet, kannattaa joukkoon lisätä Spotlight Plus 0,25 l/ha. Tällä seoksella saadaan laaja teho rikkoihin, mutta se tulee ruiskuttaa viimeistään kun 5-10 % perunasta on taimella. Täytyy muistaa, että meillä on suuri joukko perunalajikkeita, joille ei voida käyttää metributsiini-tehoainetta. Silloin Metro tulee jättää ruiskutusseoksesta pois.

Toinen vaihtoehto rikkatorjunnalle ennen perunan taimettumista on Proman 2,0 l/ha + Spotlight Plus 0,25 l/ha. Tällä saadaan hieman parempaa tehoa eri tatarlajeihin ja mustakoisoon.  Promanin käytön etuna on se, että sen jälkeen voidaan penkinmuotoilu tehdä ilman, että menetetään tehosta juurikaan mitään.

Jos rikkakoisot (musta- tai kehtokoiso) ovat ongelmana, on torjunta syytä aloittaa hyvissä ajoin ennen perunan taimettumista Centium-valmisteella. Käyttömäärä 0,25 l/ha. Eloperäisillä mailla Centiumin teho jää heikoksi. Toinen ruiskutus Promanilla 10 -1 4 vrk edellisestä varmentaa hyvän torjuntatuloksen.

Perunaa viljellään valitettavan paljon vuodesta toiseen samoilla lohkoilla. Tämä tuo mukanaan myös rikkakasvien lajittumista ja vaikeiden rikkojen torjunnan vaikeutumisen. Yksi perunamaiden vakio rikkaruoho on peltovalvatti. Sen torjuntaan ei ole käytännössä kuin yksi valmiste; Titus WSB. Se tulee ruiskuttaa ennen rivivälien umpeutumista, kun valvatissa on 6-8 lehden ruusuke. Käyttömäärä on 35 – 50 gr/ha, Joukkoon lisätään kiinnitettä; esim. Sito Plus 0,2 l/ha. Moni käyttää Titusta jo varsinaisessa rikkatorjunnassa seoksena esim Senkorin kanssa. Kannattaa kuitenkin muistaa, että Tituksen suurin sallittu käyttömäärä yhden kasvukauden aikana on 50 g/ha. Titusta saa edelleen käyttää 1.10.2022 saakka siemenperunaviljelmillä. Ei kuitenkaan mikrotaimista, minimukuloista ja kloonimateriaalista lisätyillä siemenperunaviljelmillä.

Paras keino torjua valvatti on käyttää välivuosina viljalla joko Ariane S – valmistetta tai Quelex Combo:lla. Näillä saadaan valvatti pidettyä kurissa, mutta varsinainen valvatin ja ohdakkeen torjunta tulee tehdä välivuosina esim. viljoista.

Juolavehnän torjunta voidaan yhdistää ensimmäisten rutontorjunta ruiskutusten kanssa samaan. Targa Super, käyttömäärällä 2,0 -2,5 l/ha antaa hyvän tehon. Seokseen voi lisätä Sito Plus 0,5 l/ha.

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.

 

Oikein onnistunut rikkatorjunta seoksella Fenix + Senkor + Spotlight Plus

 


Tilaa uutiskirje