6.7.2020

Perunan rutontorjunnan aika on nyt

Kesäkuun helteet ja kuivuus ovat vaihtuneet sateiseksi heinäkuuksi. Keskeisillä peruna-alueilla on paikoin satanut jopa yli 70 mm. Lähiaikojen ennusteet lupaavat lisää sadetta. Perunaruton leviämisen kannalta suotuisa säätila tulee olemaan vallitseva.

Parina edellisenä vuonna olemme saaneet tottua ”helppoon” rutontorjuntaan. Tälle vuodelle ennusmerkit ovat vähän erilaiset.

Nykyisessä tilanteessa tärkeintä on riittävän aikainen ensimmäinen ruiskutus. Satakunnassa ja Suupohjassa ensimmäistä ruttokierrosta tehdään parhaillaan. Muualla se on syytä tehdä viimeistään ensi viikon alussa.  Vallitsevissa olosuhteissa kannattaa alussa panostaa systeemisiin, laajan tehon omaaviin valmisteisiin. Tällaisia ovat vanhemmista tuotteista mm. Epok EC ja Revus. Epokin osalta kuluva käyttökausi on viimeinen.

Jos ruiskutus aloitetaan hyvissä ajoin ennen kasvustojen sulkeutumista, ensimmäiseen kierrokseen voi riittää kosketusvaikutteinen valmiste. Nyt kannattaa olla erityisen tarkkana, jos tähän strategiaan päädytään. Dithane NT:n ja Leimayn yhdistelmä on hyvä vaihtoehto. Tästä eteenpäin voidaan jatkaa systeemisillä valmisteilla.

Erinomainen lisä rutontorjuntaan on kosketusvaikutteinen Cymbal. Lisäämällä sitä muihin kosketusvaikutteisiin valmisteisiin saadaan hyvä ”puhdistava” vaikutus 2-3 vrk taaksepäin. Tämä saattaa olla tarpeen, jos ruiskutusväli on venähtänyt tai ruttopaine on kova.

Rutontorjuntaan on tälle kaudelle tullut kaksi uutta valmistetta Zorvec Enicade ja Proxanil. Niistä Zorvec tuo täysin uudenlaista, pitkävaikutteista ruttosuojaa. Sateisissa olosuhteissa tulevat korostumaan sen erinomainen sateenkesto ja hyvä varsiruttoteho. Yhdessä Leimayn kanssa saadaan markkinoiden pitkäaikaisin teho.  Zorvec + Leimay ruiskutus antaa parhaan hyödyn 2 ja/tai 3 ruiskutuksessa, silloin kun lehvästön kasvu on kiivainta. On muistettava, että korkeintaan kolmasosa kaikista ruiskutuskerroista saa olla Zorvecia.

Proxanilin sisältämä cymoksaniili tehoaine toimii kasvuston ”puhdistajana”, mutta ei anna pitkäaikaista suojaa. Tehon varmistamiseksi Proxanil kannattaa ruiskuttaa yhdessä kosketusvaikutteisen valmisteen kanssa; esim Shirlan on hyvä vaihtoehto.

Vanhemmista valmisteista Infiniton käyttömäärä 1,6 l/ha antaa hyvän suojan myös suuremmassakin ruttopaineessa.

Loppukesän ruiskutuksiin soveltuvat parhaiten hyvän lehti- ja mukularuttotehon omaavat Leimay ja Ranman Top. Vaikka molemmat valmisteet ovat ns. kosketusvaikutteisia valmisteita, tunkeutuvat niiden tehoaineet lehden läpi antaen suojan myös lehden alapinnalle.

Rutontorjunnan yhteydessä kannattaa myös miettiä lehtipoltteen torjuntaohjelma. Lehtipoltteen torjunta on paras aloittaa laajimman tehon omaavilla valmisteilla, kuten Mirador 250 SC:llä tai Zaftra AZT 250 SC:llä annoksella 0,5 l/ha. Niiden käyttöä ei suositella elokuun alun jälkeen, koska ne hidastavat tärkkelyksen muodostumista. Jos lehtipoltteen torjuntatarvetta esiintyy tämän ajankohdan jälkeen, on Narita annoksella 0,5 l/ha hyvä vaihtoehto.

On myös hyvä muistaa, että Dithane NT käyttömäärällä 2,0 kg/ha antaa suojaa lehtipoltetta vastaan.

Kuvassa näkyy lehtiruttoa perunan lehdillä.

 

 Kysy lisää meidän asiantuntijamyyjiltä.

 

Varmista kasvinsuojeluaineen turval­linen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.


Kuvassa näkyy lehtiruttoa perunan lehdillä.


Tilaa uutiskirje