uutinen
5.5.2022

Polysulfaatti korkealaatuisen perunan huippusatoihin

Polysulfaatti on erinomaisesti perunan lannoitukseen soveltuva moniravinteinen uutuustuote. Se on kaliumia, magnesiumia, kalsiumia ja rikkiä sisältävä luonnonmineraalilannoite, josta ravinteet vapautuvat tasaisesti kasvukauden aikana. Se sisältää myös hivenravinteita, kuten booria. Polysulfaatti on jalostamaton luonnonmineraali Isosta-Britanniasta ja se soveltuu myös luomutuotantoon.

Polysulfaatin ravinnekoostumus on ihanteellinen perunalle ja kaikki ravinteet tulevat kokonaan kasvin käyttöön kasvukauden aikana. Kalium (K) osallistuu kasvissa sokereiden kuljetukseen ja ilmarakojen säätelyyn. Se on tärkeää typen tehokkaalle hyödyntämiselle ja vähentää alttiutta kasvitaudeille. Magnesium (Mg) on lehtivihreän keskeinen osa ja siten olennainen yhteyttämiselle. Kalsium (Ca) on soluseinien rakennusaine ja tärkeä perunan kuoren muodostumiselle. Se vähentää maltovikoja sekä alttiutta kasvitaudeille. Rikki (S) puolestaan on oleellinen valkuaisaineiden osa ja välttämätön typen tehokkaalle hyödyntämiselle.

Peruna tarvitsee monia ravinteita suhteellisen myöhään kasvukaudella, vasta mukulanmuodostus vaiheesta eteenpäin. Karkeilla mailla etenkin sulfaattimuodossa aikaisin annettu K, Ca ja Mg ovat alttiita huuhtoutumiselle. Polysulfaatista ravinteet vapautuvat vähitellen kahdeksan viikon aikana ja ovat perunan käytössä oikeaan aikaan. Tämä vähentää huuhtoutumisen riskiä ja parantaa ravinteiden hyötysuhdetta.

Polysulfaatin suositeltu käyttömäärä perunalla on 300–600 kg/ha lannoitustarpeen mukaan. Levitys voidaan tehdä joko pintaan ennen istutusta tai istutuksen yhteydessä avausvakoon. Polysulfaatin rakeet toimivat hyvin sekä pintalevittimissä että starttilaitteissa, ja levitystaulukoita on saatavilla useilla eri konevalmistajilla. Polysulfaatti on matalakloorinen ja sillä on alhainen suolaindeksi.

Lannoituskokeessa lisää satoa ja laatua Polysulfaatilla

Polysulfaattia testattiin perunan lannoituksessa Petlalla kesällä 2021 ja vaikutukset sekä satotasoon että laatuun olivat positiivisia. Kokeessa verrattiin Polysulfaattia K- ja Mg-sulfaattilannoitukseen. Molemmissa koejäsenissä lannoitustaso oli sama: N 120 kg/ha, P 35 kg/ha, K 110 kg/ha ja Mg 35 kg/ha.

Kokonaissatoero kokeessa oli keskimäärin 1000 kg/ha Polysulfaatin eduksi, Polysulfaatilla lannoitetun sadon ollessa 44,4 t/ha ja verranteen 43,4 t/ha. Tärkkelyspitoisuus Polysulfaatilla lannoitetussa 16,0 % ja verranteessa 15,8 %. Mukulasadosta suurempi painoprosenttiosuus oli kooltaan >50 mm Polysulfaatilla lannoitetussa. Lopullinen mukulakoko Polysulfaatilla lannoitetussa oli 83 g ja verranteessa 77 g.

Lue lisää Polysulfaatti esitteestä.

 


Tilaa uutiskirje