uutinen
28.4.2020

Valkuais- ja öljykasvien tuotantosidonnaiseen palkkioon 3 miljoonan euron lisäpanostus

Koronaviruksesta johtuvien poikkeusolojen vuoksi maatalouden tukijärjestelmiin tulee muutoksia. Valkuais- ja öljykasvien viljelyyn ohjataan lisäpanostusta.

Valkuais- ja öljykasvien viljelyyn lisäpanostusta

Maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK) ja Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) ovat sopineet lähes kolmen miljoonan euron lisäyksestä EU:n valkuais- ja öljykasvien tuotantosidonnaiseen palkkioon vuodelle 2020. Pian alkavalla kasvukaudella EU-palkkion kokonaismäärä valkuais- ja öljykasveille kasvaa siten yli 40 prosentilla yhteensä 9 miljoonaan euroon.

- Omavaraisuuden kasvattamisella vahvistetaan myös ruokajärjestelmän huoltovarmuutta. Nyt sovitun lisäpanostuksen tavoitteena on auttaa kasvattamaan öljy- ja valkuaiskasvien pinta-alaa jo tulevalle kasvukaudelle. Samalla parannetaan kotimaisen rehuvalkuaisen ja valkuaiskasvien saatavuutta nykyisestä, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä toteaa.

EU-palkkion korotuksen lisäksi valkuais- ja öljykasvien viljelyedellytyksiä edistetään myös pian käynnistyvillä kehittämishankkeilla. Katso: Ruokavirasto: ruokaketjuhankkeet

Valkuaiskasvien tuotantomäärän lisääminen on ollut viime vuosina yksi esille nostetuista maatalouspolitiikan tavoitteista niin EU-tasolla kuin meillä Suomessa. Tällä hetkellä erityisesti covid-19 -epidemian aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa kansallisen huoltovarmuuden kehittämiseksi kartoitetaan ja käytetään kaikki mahdolliset toimenpiteet.

- Tavoitteenamme on jo pitkään ollut vähentää valkuaisrehujen tuontiraaka-aineiden tarvetta. Nykyisessä epävarmassa maailmanmarkkinatilanteessa valkuaisomavaraisuuden nostaminen on entistäkin tärkeämpää, ministeri Leppä korostaa.

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö

Lue Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 21.4.2020


Tilaa uutiskirje