uutinen
27.9.2021

Varför lönar det sig att välja Viljelijän Tuoreleike som foder?

Hurdan avkastning ger sommarens ensilageskörd - räcker mängden, hurdan är kvaliteten? Hur är läget med spannmål – är den egna skörden tillräcklig, eller måste man köpa även om priserna stiger på marknaden? Speciellt i år är Viljelijän Tuoreleike ett bra alternativ, eftersom produkten är en foderkomponent med jämn kvalitet som säkerställer en stabil och lyckad utfodring. Med Viljelijän Tuoreleike kan du ersätta både ensilage och spannmål i utfodringen.

I år gav första slåttern rekordskördar på vissa orter, men den andra skörden beskars kraftigt av sommarens hetta. Regnet, som kom efter den långa värmeböljan, gav lite lindring åt vallodlingarna, men räddade inte spannmålsskördarna. På grund av detta har marknadspriserna för spannmål redan stigit rejält. Speciellt nu när spannmålspriset stigit, blir Viljelijän Tuoreleike en mycket konkurrenskraftig foderkomponent med sitt höga energivärde och goda proteinhalt (AAT) i jämförelse med priset.

Som foderkomponent är Viljelijän Tuoreleike utmärkt, speciellt pga. den goda smakligheten. När fodret smakar bra, ökar även ätandet. På många mjölkgårdar har även mjölkproduktionen utvecklats positivt i och med att smakligheten har ökat.

Varför lönar det sig att välja Viljelijän Tuoreleike som foder?

  • - Smakligt – ökar på foderintaget
  • - Näringsmässigt bra kvalitet – kompletterar utfodringen
  • - Jämn kvalitet, inte beroende av vädret  – ingen variation mellan olika partier,  vilket ofta är fallet med ensilage
  • - Konkurrenskraftigt pris i jämförelse med t.ex. ensilage
  • - Jämnt pris / kvalitets -förhållande =  ett ypperligt verktyg för riskhantering av utfodringen


Viljelijän Tuoreleike innehåller rikligt med NDF-fiber som smälter bra och även energi, därför kan man använda det till att jämna ut kvalitetsvariationer och man kan ersätta ensilage eller spannmål i utfodringen. Även om man kanske överväger användning av färsksnitsel först i det skede då det börjar bli knappt om gårdens egna foder, har användningen av färsksnitsel redan blivit en viktig grundfoderkomponent i utfodringen på många gårdar tack vare dess säkerhet och smidighet i användningen.

En lämplig giva är för mjölkkor 6 -10 kg / dag per djur, men för köttnöt har man traditionellt använt lite mindre, 3,5-5 kg/dag per djur. Den optimala fodergivan måste i båda fallen fås från gårdens utfodringsplanering.

Viljelijän Tuoreleike har alltid jämn kvalitet och även priset är stabilt. Därför är det en ypperlig foderkomponent för nötkreatur, både näringsmässigt och ekonomiskt.

Ensilera Viljelijän Tuoreleike på samma sätt som vallfoder

Viljelijän Tuoreleike levererad till gården så att den är syrabehandlad för att säkerställa hållbarheten, antingen som lösvara, rundbalar eller packad i tub.  Som lösvara ensileras färsksnitseln på samma sätt som vallfoder. Tubförpackningen passar till olika storleks gårdar: den kräver inte siloutrymme, endast en jämn och tät botten, var man kan fylla tuben. Tubförpackningen hjälper att hantera siloutrymmet och är ett ypperligt alternativ t.ex. för sommarutfodring även på större gårdar, eftersom fodrets snittyta hålls färskare än i silon pga. den mindre tvärsnittsarealen.

Ta kontakt så berättar vi mera!


Tilaa uutiskirje