uutinen
9.4.2018

Varmista kylvösiemenen laatu

Varmista kylvösiemenen laatu

Kasvukausi 2017 oli sadonkorjuun suhteen erittäin haasteellinen. Siemenen itävyys voi olla heikentynyt monesta syystä. Vaikeiden korjuuolosuhteiden vuoksi kosteana puitu vilja on altis puintivaurioille. Kosteaan jyvään tulee helposti sisäisiä vaurioita, joita ei välttämättä havaita silmämääräisesti tarkasteltuna, mutta jotka voivat heikentää itämiskykyä. Puintivioitukset altistavat jyviä myös homevioituksille, sillä mikrobit pääsevät helposti vioittuneisiin jyviin. Kosteassa viljakuormassa mikrobien kasvu ja leviäminen on tehokasta, minkä vuoksi lyhytkin varastoiminen voi aiheuttaa viljan laadulle merkittävää haittaa. Vaikeissa korjuuolosuhteissa viljan kuivausta on myös saatettu joutua tekemään liian korkeissa lämpötiloissa, mikä aiheuttaa vioituksia ja heikentää siemenen itävyyttä. Tilan omaa siementä käytettäessä itävyys kannattaa selvittää välittömästi. Ohjeet idätys- ja orastumiskokeiden tekemiseen löytyvät Eviralta. 

Peittauksen merkitys nyt erityisen suuri

Peittaus ja lajittelu ovat tärkeitä toimenpiteitä kylvösiemenen kunnostuksessa. Peittaus on ainoa keino siemenlevintäisten sienitautien, kuten verkkolaikun, nokitautien ja kauran lehtilaikkutaudin torjuntaan heti kasvun alusta lähtien ja merkitys korostuu, kun tautipaine vaikean kasvukauden jälkeen on suuri. Peittauksella voidaan parantaa itävyyttä ja vähentää siemen- ja maalevintäisten tautien aiheuttamia haittoja. Tasainen orastuminen ja tehokas kasvuun lähtö varmistavat hyvän pohjan laadukkaan sadon tuottamiselle.

Viljeijän Berneriltä tuotteet viljojen peittaukseen

Viljelijän Berneriltä löydät monipuoliset tuotteet viljojen peittaukseen. Huomaathan hankintoja tehdessäsi, että Baytan I –peittausjauheen ja Baytan Universal – peittausnesteen hyväksyntä on päättymässä ja valmisteet poistuvat markkinoilta. Niiden myynti on sallittu kesäkuun 2018 loppuun ja käyttö kesäkuun 2019 loppuun asti. Nestepeittaukseen voidaan yhdistää Wuxal Terios Mn+ hivenravinnepeittaus, jolla varmistetaan ravinteiden saanti viljoille heti kasvun alkumetreillä.

Parassato-palvelu

Parassato on uudenlainen verkkosuunnittelutyökalu kasvinsuojelun tarpeisiin.
Ottamalla käyttöösi Parassato -suunnitteluohjelman saat vaivattoman ja uudenaikaisen apuvälineen tehdä suunnitelmia ja seurata kasvukauden kehitystä omilla lohkoillasi.
Tilaa uutiskirje