25.7.2022

Viljelyvalinta syysrypsin ja syysrapsin välillä - Onnistu öljykasveilla

Suomessa on viljelyssä rypsiä ja rapsia sekä kevät- että syysmuotoisina. Rypsi ja rapsi ovat 40 % öljypitoisuuksillaan merkittäviä öljykasveja. Tämän lisäksi niiden valkuaispitoisuus on lähes neljänneksen, joten ne ovat myös hyviä valkuaiskasveja. Lisäksi rypsin ja rapsin juuristot ovat hyvin maanrakennetta parantavia kasveja verrattuna muihin yksivuotisiin viljelykasveihin. Viljelylajien monipuolistaminen tuo parempaa tulosta ja auttaa riskien hajauttamisessa.

Öljykasvien viljely on oiva tapa tasapainottaa työhuippuja, sillä niiden ajoitukset osuvat hieman eri ajankohtaan kuin perinteisessä viljanviljelyssä. Rypsillä ja rapsilla on molemmilla omat vahvuutensa ja erityispiirteensä. Sen vuoksi niille kaikille on olemassa oma optimaalinen aikansa ja paikkansa. Rapsin satopotentiaali on suurempi, mutta toisaalta se vaatii pidemmän kasvukauden valmistuakseen. Suotuisana vuotena rapsin ja rypsin erot korostuvat rapsin hyväksi. Perustamiskustannuksiltaan molemmat ovat edullisia ja onnistuessaan edes keskinkertaisesti ne ovat kannattavuudeltaan hyvin vertailukelpoisia kasveja tavanomaiseen viljan viljelyyn verrattuna.

Rypsi ja rapsi ovat erinomaisia syysviljelykasveja, mutta niiden ominaisuudet poikkeavat jonkin verran toisistaan. Rapsia voi pitää vaativampana viljelykasvina, mutta toisaalta onnistuessaan sillä voi päästä hyvään lopputulokseen. Syysviljelykasvina syysrypsi on talvehtimiseltaan kestävämpi kuin syysrapsi. Syysrapsi kuitenkin tuottaa suuremman sadon suotuisana vuotena. Syysrypsi taas soveltuu hyvin myös luomuviljelyyn, sillä se ei ole niin vaativa kasvi kuin syysrapsi. Syysrapsin haasteena on sen aikainen kylvöikkuna syksyllä. Toisaalta taas sen kasvusto on hyvin laonkestävä rypsiin verrattuna. Syysrypsin voi kylvää myöhäisenäkin ajankohtana ja sen sato on aikaisemmin korjattavissa. Vaikka rypsi talvehtiikin rapsia varmemmin, niin sen satopotentiaali on alhaisempi.

Rypsin ja rapsin välillä lajia ja lajiketta pohdittaessa kannattaakin tuntea maatilansa viljelypotentiaali ja ominaisuudet, joita haluaa kasvilajin valinnassaan korostaa. Syysöljykasvien avulla voidaan vähentää tuholaistorjunnan tarvetta, tasata työhuippuja ja saavuttaa suurempi talviaikainen kasvipeitteisyys. Syysrypsillä ja syysrapsilla satotasot sekä kannattavuus ovat houkuttelevalla tasolla.

Koko öljykasvivalikoimamme löydät osoitteesta: www.tulevaisuusonoljykasvien.fi

 


Tilaa uutiskirje