Vahvistamme organisaatiotamme ja haemme

TUOTE- JA ASIAKKUUSPÄÄLLIKKÖÄ

vastaamaan Viljelijän Bernerin Viljelytarvikkeet-tuoteryhmästä puutarhakasvien ja marjanviljelijöille

Tuote- ja asiakkuuspäällikön tehtävässä vastaat tuoteryhmään kuuluvien tuotteiden hankinnasta ja yhteistyöstä kansainvälisten päämiesten kanssa, hinnoittelusta sekä myynnistä yhdessä asiakkuuspäälliköiden kanssa. Työ vaatii matkustusvalmiutta kotimaassa ja ulkomailla. Kansainvälisten tehtävien hoitaminen edellyttää hyvää englannin kielen taitoa, ruotsin kielen taito on eduksi.

Olet jo valmis tai valmistumassa oleva AMK-hortonomi, -agrologi, agronomi tai sinulla on tätä vastaava koulutus tai työkokemusta alalta. Tehtävässä menestyminen edellyttää hyvää toimialan sekä asiakkaan arjen ja tarpeiden tuntemusta, oma-aloitteisuutta sekä yrittäjähenkisyyttä. Työskentelet myös itsenäisesti.

Tarjoamme monipuoliset työtehtävät ja mahdollisuuden oman työn kehittämiseen Viljelijän Bernerin vauhdikkaassa ja kasvavassa liiketoiminnassa. Monialayhtiössämme riittää asiantuntijuutta saippuasta saappaisiin, joten Viljelijän Bernerin kollegoiden lisäksi pääset verkostoitumaan monen eri alan huippuammattilaisen kanssa.

Työ alkaa sopimuksen mukaan ja se sijoittuu mielellään pääkaupunkiseudulle. Sekä aloitusajasta että sijainnista voidaan sopia tapauskohtaisesti.

Luottamukselliset yhteydenotot: tuoteryhmäjohtaja Jussi Peltonen, puh. 040 776 9729. Lähetä hakemus ja CV:n ja palkkatoiveen kera pian, mutta viimeistään 2.1.2024 - teemme haastatteluja jo hakuaikana. Tehtävä täytetään sopivan henkilön löydyttyä.

Viljelijän Berner on valtakunnallisesti toimiva, kasvintuotannon asiantuntijoista koostuva organisaatio, joka myy suoraan viljelijöille kasvintuotannon tuotantopanoksia, kuten kasvinsuojeluaineita, siemeniä, lannoitteita, viljelytarvikkeita ja polttoaineita sekä ostaa viljaa ja öljykasveja. Panostamme toiminnassamme vahvasti maatalouden tulevaisuuden ratkaisujen kehittämiseen asiakkaitamme kuunnellen. Viljelijän Berner on yksi Berner Oy:n neljästä liiketoiminta-alueesta.


Vi förstärker vår organisation och söker en

PRODUKT- OCH KUNDSERVICECHEF

som ansvarar för Viljelijän Berners odlingstillbehör för trädgårds- och bärodlare

I uppgiften som produktchef ansvarar du för inköp, prissättning och försäljning av produkter i samarbete med kundcheferna samt för samarbetet med internationella huvudmän. Arbetet förutsätter beredskap att resa i Finland och utomlands. De internationella uppgifterna kräver goda kunskaper i engelska, kunskaper i svenska är meriterande.

Du är antingen redan färdigutbildad eller kommer att bli det inom snar framtid inom ämnesområdet hortonom, agrolog, agronom eller har motsvarande utbildning eller erfarenhet inom området. För att lyckas i uppgiften krävs god kännedom om branschen, samt kännedom om kundens behov, initiativförmåga och entreprenörsanda. Du arbetar också självständigt.

Vi erbjuder en spännande position inom Viljelijän Berners dynamiska och växande verksamhet, samt mångsidiga arbetsuppgifter och möjlighet att utvecklas i det egna arbetet. I vårt mångsidiga företag finns det expertis från tvål till gummistövlar, så förutom dina kollegor på Viljelijän Berner kommer du att nätverka med toppspecialister inom olika områden. Vi säkerställer medarbetarnas välmående genom omfattande arbetshälsovårdstjänster och stödjer mångsidigt motions- och kulturintresse.

Arbetet börjar enligt överenskommelse och placeringen är gärna i huvudstadsregionen. Både starttid och plats kan överenskommas individuellt.

Kontakt: Produktgruppschef Jussi Peltonen, tfn. 040 776 9729. Skicka din ansökan och CV samt löneanspråk snart, men senast 2.1.2024 till jussi.peltonen@berner.fi – rekryteringen inleds genast och vi påbörjar intervjuer redan under ansökningstiden. Tjänsten fylls när lämplig person har hittats.

Viljelijän Berner är en finländsk organisation av experter inom växtproduktion som säljer produktionsinsatser direkt till lantbrukare, såsom växtskyddsmedel, utsäde, gödselmedel, odlingstillbehör och bränslen samt köper spannmål och oljeväxter. Vi satsar starkt på att utveckla framtida lösningar för lantbruket genom att lyssna på våra kunders behov. Viljelijän Berner är ett av Berner Oy:s fyra affärsverksamhetsområden.