Laadukas ja elinvoimainen kylvösiemen on perusta hyvälle sadolle. Kylvösiemenen elinvoimaisuus takaa, että siemenet itävät hyvin ja tasaisesti. Viime kasvukauden jälkeen siemenissä ja maassa voi olla runsaasti taudinaiheuttajia minkä takia peittaus on nyt erityisen tärkeää. 

Peittaus suojaa siemeniä taudinaiheuttajilta ja tuholaisilta erityisesti kriittisen itämisen ja taimettumisen vaiheen aikana. Peittausaineiden lisäksi on olemassa siementen käsittelyyn sopivia valmisteita, jotka voivat myös sisältää kasvua tukevia aineita parantaen juuriston kehitystä ja kasvin yleistä stressinsietokykyä. Tämä ennaltaehkäisevä suojaus auttaa varmistamaan vahvan sekä terveen kasvuston, mikä johtaa lopulta parempiin satoihin ja taloudelliseen hyötyyn viljelijälle. 

Vaihtoehtoja viljelyn tarpeiden mukaisesti 

Viljelijän Bernerin valikoimassa on peittausaineita erilaisiin tarpeisiin ja viljelyolosuhteisiin. Valitsemasi peittausaine riippuu viljeltävästä viljalajista, varautumisesta eri kasvitauteihin sekä mahdollisista viljelyn ympäristörajoituksista. 

Redigo Pro on suunniteltu erityisesti kevätviljoille, ja sen erinomainen juoksevuus tekee siitä helppokäyttöisen. Valmiste on turvallinen pohjavesialueilla käytettäväksi ja sitä voidaan käyttää peräkkäisinä vuosina. Se torjuu kaikki siemenlevintäiset taudit ja on erinomainen punahomeita vastaan.  

Vibrance Trio tarjoaa laajat tehot erilaisia tauteja vastaan ja edistää juuriston kasvua kolmen tehoaineen seoksellaan. Sopii sekä kevät- että syysviljoille ja on erinomainen valinta, kun tavoitteena on korkeat sadot. Vibrance Trio toimii sekä siemen- että maalevintäisiä tauteja vastaan. 

Seedron on monipuolinen perusvalmiste, joka on osoittanut toimivuutensa sekä kevät- että syysviljoilla. Sopii käytettäväksi myös pohjavesialueilla ja peräkkäisinä vuosina, ja se on hyvä valinta tulevaisuutta silmällä pitäen, erityisesti lumihomeen torjuntaan. 

Lisähyötyjä ravinnekäsittelyistä 

Kaikki yllä mainitut peittausaineet voidaan yhdistää Wuxal Terios Mn+ -hivenravinnevalmisteen kanssa, jolla varmistetaan mangaanin ja muiden hivenien saanti heti itämisen jälkeen orastumisen alussa. Wuxal Terios Mn+ -valmisteen ravinteista mangaani, kupari ja sinkki ovat EDTA-kelaatteina ja täysin kasvin käytettävissä jo itämisvaiheessa. Valmiste sopii myös luomuun. 
Terioksen käyttö on suositeltavaa erityisesti maan pH:n ollessa korkea tai kuivissa oloissa; sillä on positiivinen vaikutus juuriston kasvuun ja sen käytön avulla voidaan saavuttaa tällöin merkittävä sadonlisä.   

SeedGO on toinen hyvä vaihtoehto, jolloin juuriston massa kasvaa. Orastuminen on voimakkaampaa, joka on nähty kokeissa kasvaneena tähkälukumääränä. Valmisteen vaikutus on monipuolinen, koska valmiste sisältää eri ravinteita sisältäen mangaania ja fosforia, ascophyllum nodosum merilevää, betaiinia, aminohappoja, asetaatteja sekä humushappoja. 
Valmisteet voidaan sekoittaa kaikkien nestemäisten peittausaineiden kanssa ja niitä voidaan käyttää kaikkien nestepeittauslaitteiden kanssa. 


Livskraftigt utsäde sätter fart på en god tillväxt

Kvalitativt och livskraftigt utsäde är grunden för en god skörd. Utsädets livskraft garanterar en bra och jämn grobarhet. Efter den senaste växtsäsongen kan det finnas gott om sjukdomsframkallande organismer i fröna och marken, vilket gör att betning nu är särskilt viktig.

Betning skyddar frön från sjukdomsframkallande organismer och skadedjur, särskilt under den kritiska uppkomsten och etableringen av ett bra bestånd. Utöver betningsmedel finns det preparat för behandling av utsäde som också kan innehålla tillväxtstödjande ämnen som förbättrar rotutvecklingen och växtens allmänna stressmotstånd. Denna förebyggande skyddsåtgärd hjälper till att säkerställa ett starkt och hälsosamt bestånd, vilket i slutändan leder till bättre skördar och ekonomisk lönsamhet åt odlaren.

Alternativ anpassade efter odlingsbehov

I Viljelijän Berners sortiment finns det betningsmedel för olika behov och odlingsförhållanden. Ditt val av betniningsmedel beror på vilken gröda som odlas, beredskapen för olika växtsjukdomar samt eventuella miljöbegränsningar för odlingen.

Redigo Pro är speciellt utvecklat för vårsäd, betningsresultat blir jämnt och utsädet rinner bra. Preparatet är säkert att använda i grundvattenområden och kan användas år efter år. Det bekämpar alla utsädesburna sjukdomar och är utmärkt mot Fusarium.

Vibrance Trio erbjuder bred effekt mot olika sjukdomar och främjar rottillväxten med sin blandning av tre aktiva ingredienser. Det passar för både vår- och höstsäd och är ett utmärkt val när målet är höga skördar. Vibrance Trio verkar mot både utsädes- och markbundna sjukdomar.

Seedron är en mångsidig basprodukt som har visat sig vara effektivt för både vår- och höstsäd. Den lämpar sig för användning även i grundvattenområden och år efter år, och är ett bra val för framtiden, särskilt för bekämpning av snömögel.

Ytterligare fördelar med näringsbehandling

Alla ovan nämnda betningsmedel kan kombineras med Wuxal Terios Mn+ mikronäringsmedel, som säkerställer tillgången på mangan och andra mikronäringsämnen direkt efter groning vid början av uppkomsten. Näringarna i Wuxal Terios Mn+ preparatet, inklusive mangan, koppar och zink, är i EDTA-kelatform och helt tillgängliga för växten redan under groningen. Preparatet lämpar sig också för användning i ekologisk odling. Användningen av Terios rekommenderas särskilt när markens pH är högt eller under torra förhållanden; det har en positiv effekt på rotutvecklingen och dess användning kan ge en betydande skördeökning.

SeedGO är ett annat bra alternativ som ökar rotmassan. Uppkomsten är kraftigare, vilket har observerats i tester som en ökad antal ax. Preparatets effekt är mångsidig eftersom det innehåller olika näringsämnen inklusive mangan och fosfor, ascophyllum nodosum sjögräs, betain, aminosyror, acetater och humussyror. Preparaten kan blandas med alla vätskebaserade betningsmedel och kan användas med alla typer av betningsutrustning.