Vaikka varsinaiset sää- ja satoennusteuutiset ovatkin olleet hieman vähemmällä huomiolla viime viikkoina, on markkinoilla ollut enenevässä määrin hermostuneisuutta Venäjän vaalien tiimoilta. Odotuksissa on ollut, että muodollisen uudelleenvalintansa jälkeen Putin saattaa kiihdyttää sotatoimia ja samalla mahdollisen uuden liikekannallepanon mahdollisuus Venäjällä on kasvanut. Viikonvaihteen terrori-isku Venäjällä, Ukrainan väitetyt uudet iskut Venäjän laivastoon sekä energiainfrastruktuuriin heikentävät entisestään yleistä turvallisuusilmapiiriä ja lisäävät pelkoja arvaamattoman Putinin seuraavista siirroista.

Vehnäfutuurit voimakkaassa nousussa viikon päätteeksi

Vehnän Euronext-hinta keväälle (toukokuun futuuri) oli juuri sinnitellyt takaisin yli 200 Euron ja joulukuun futuuri oli maaliskuun aikana noussut noin 15 EUR tonnilta, kun perjantaina 22.3. uutiset alkoivat levitä Venäjän toiseksi suurimman vientitoimijan ja hallinnon välillä kytevästä erimielisyydestä. Huhutaan, että yrityksestä on tehty ostotarjous murto-osalla sen todellisesta markkina-arvosta ja samalla sitä painostetaan hyväksymään tarjous viivyttelemällä esimerkiksi vientilaivausten tarkastusdokumenttien kanssa tai hylkäämällä niitä kokonaan.

Pitkään jatkuneen markkinoiden alavireen myötä sijoittajat ovat kasvattaneet lyhyitä positioitaan suurimmilleen vuosikausiin. Viime viikkoina riskitasoja on alettu hiljalleen laskea, ja sen myötä perjantain uutiset pelästyttivät monet markkinoilla, saaden aikaan voimakkaan hintapiikin, varsinkin, kun samaan aikaan Venäjä oli juuri iskenyt pitkästä aikaa erittäin voimakkaasti tärkeään Odessan satamaan. Toukokuun Euronext-vehnäfutuuri oli päivän päätteeksi 7,5 Euron nousussa ja syksyn futuurit lähes saman verran.

Sinänsä satonäkymät eivät ole erityisen heikkoja missään päin maailmaa, joskin EU:n vehnäsadon odotetaan tällä hetkellä pienenevän ensi satokaudella.

Suomen hintataso on ollut edelleen laskussa ja pörssihinnan voimakkaan nousun myötä joulukuun vehnäfutuuri on nyt reilusti yli 220 Euron tasolla, mikä tämän hetken markkinapreemiolla vähennettynä tarkoittaa, että laskennallinen vientihinta on nyt suurin piirtein samalla tasolla kuin syksyn kotimaiset hintatarjoukset.

EU:n kaurasato normalisoitumassa

Kauran hinta on myös jatkanut pienessä laskussa niin kotimaassa kuin muuallakin. Mm. Coceral:in juuri julkaistun ennusteen mukaan EU:n kaurasato olisi onnistuessaan kasvamassa noin 20 prosentilla. Kylvöalaennusteissa on kasvua melko vähän – muutoksen takana onkin lähinnä Ruotsissa ja Saksassa sekä myös Iso-Britanniassa pahasti epäonnistunut edelliskauden sato, mikä pudotti kauran tuotantomääriä merkittävästi. Kanadassa kauralle ennakoidaan merkittävää viljelyalan kasvua, mutta on muistettava, että sielläkin lähdetään satokauteen edelleen melko alhaisilla alkuvarastoilla.

USA:ssa lähiaikojen kiinnostus kohdistuu kevätkylvöihin niin sään osalta kuin myös ikuisuuskysymyksen tiimoilta – kumpi voittaa kylvöalakilpailun tänä vuonna - maissi vai soijapapu? Hintasuhteet ja -näkymät ovat monesti saaneet viljelijät muuttamaan suunnitelmiaan näiden suhteen vielä viime metreillä – mikä itsessään saattaa heijastua niin öljykasvien kuin vehnänkin hintoihin varsin laajalti.

Seuraavat viikot tulevat olemaan erittäin mielenkiintoisia sekä tuoreiden satoennusteiden että erityisesti yleisen geopoliittisen levottomuuden myötä – hintaheilahtelut saattavatkin olla lähiaikoina melkoisen suuria.

Kuvassa toukokuun vehnäfutuuri - perjantain voimakas hintareaktio näkyy selkeästi, kuten myös ennätyssuuri päivittäinen kaupankäyntivolyymi (alin kuvaaja).

Spannmålsmarknaden återspeglar nervositet

Trots att nyheterna om väder- och skördeprognoser har fått mindre uppmärksamhet de senaste veckorna, har det funnits en ökande nervositet på marknaden på grund av valet i Ryssland. Förväntningarna har varit, att efter sitt formella omval, kan Putin accelerera militära aktioner, samtidigt som möjligheten till en ny mobilisering i Ryssland har ökat. Helgens terrortattack i Ryssland, de påstådda nya attackerna av Ukraina mot den ryska flottan och energiinfrastrukturen, försvagar ytterligare den allmänna säkerhetsatmosfären och ökar rädslan för Putins oförutsägbara nästa drag.

Vete-futurerna i kraftig uppgång vid veckans slut

Priset på Euronext-vete för våren (maj futur) hade just kämpat sig tillbaka över till 200 euro och decemberfuturerna hade under mars stigit med ungefär 15 EUR per ton, när nyheterna började spridas på fredagen den 22 mars om meningsskiljaktligheter mellan Rysslands näst största exportör och regeringen. Rykten säger att en köpoffert har gjorts för en bråkdel av dess verkliga marknadsvärde, samtidigt som exportören pressas att acceptera erbjudandet genom att dröja med exempelvis inspektion av exportfartygsdokument eller genom att helt avvisa dem.

Efter en lång period av marknadsmotgångar har investerare ökat sina korta positioner till de största på flera år. På senare tid har risknivåerna börjat sänkas långsamt, och därför skrämde fredagens nyheter många på marknaden, vilket ledde till en kraftig prisökning, särskilt eftersom Ryssland samtidigt hade slagit mycket kraftfullt mot den viktiga hamnen i Odessa för första gången på länge. Euronext-vetefuturerna för maj steg med 7,5 euro vid dagens slut och höstens futurer nästan lika mycket.

I sig är skördeutsikterna inte särskilt svaga någonstans i världen, även om EU:s veteproduktion förväntas minska nästa skördeår.

Finlands prisnivå har fortsatt att sjunka och med börshandelns kraftiga uppgång är december-vetefuturerna nu långt över 220 euro, vilket med den nuvarande marknadspremien minskat innebär att det beräknade exportpriset nu är ungefär detsamma som höstens inhemska prisnivå.

EU:s havreskörd normaliseras

Havrepriset har också fortsatt att sjunka både inhemskt och internationellt. Enligt Coceral's nyligen publicerade prognos skulle EU:s havreskörd, om den lyckas, kunna öka med cirka 20 procent. Odlingsarealerna förväntas öka rätt så lite - förändringen beror huvudsakligen på mycket misslyckade skördar förra växtsäsongen i Sverige och Tyskland samt även i Storbritannien, vilket minskade havreproduktionen avsevärt. I Kanada förväntas havrearealen öka betydligt, men det är viktigt att komma ihåg att man även där går in i skördeåret med rätt så små lager.

I USA ligger det största intresset nu på vårsådden både vad gäller vädret och den eviga frågan – vilken är den största grödan - majs eller soja? Prisrelationer och utsikter har ofta fått lantbrukare att ändra sina planer om dessa i sista stund - vilket i sig kan spegla sig på priset på både oljeväxter och vete ganska brett.

De kommande veckorna kommer att vara mycket intressanta både vad gäller färska skördeprognoser och särskilt med tanke på den allmänna geopolitiska oron – prisfluktuationerna kan vara stora inom den närmaste framtiden.

På bilden syns majmånadens vetefutur - fredagens kraftiga prisreaktion är tydlig, liksom även den rekordstora dagliga handelsvolymen (den nedersta grafen).