Kuva: Sebastian Ahlqvist, kuvauspäivä 8.6.2023

27.6.| PÄIVITETTY

Kirjoittaja asiakkuuspäällikkö Anne Perätalo, Viljelijän Berner

Seuraamme tässä blogissa kaakkoissuomalaisen Ville Simolan Synneva kevätrypsin viljelyä. Ville Simolan kasvinviljelytila sijaitsee Kymijoen varrella Kotkan Laajakoskella. Lue Villen tekemiä toimenpiteitä kasvukaudella ja pohdintoja ratkaisujen taustoille. 

Kokemusten karttuminen on ohjannut Ville Simolan viljelytoimenpiteitä

Simolan tilalla Kotkassa rypsin kylvöön päästiin toukokuun lopulla hieman ennakoitua aiemmin, sillä pelto tuntui kuivuvan vauhdilla eikä sadetta ollut odotettavissa. Synneva-kevätrypsi kylvettiin suoraan ohran sänkeen 25.5. Semeato-suorakylvökoneella, jossa kylvövantaiden riviväli on 17 cm. Kylvösyvyys säädettiin 1-2 cm syvyyteen ja kylvössä käytetty siemenmäärä oli noin 6 kg/ha, sillä Ville Simolan kokemuksen mukaan suorakylvössä siemenmäärä tulee olla hieman normaalia suurempi. Öljykasvien lannoitus toteutetaan tilalla kahdessa erässä mahdollisten polttovioitusten estämiseksi, sillä Simolan kylvökoneessa siemen ja lannoite menevät maahan saman vantaan kautta. Kylvön yhteydessä annettiin 50 kg typpeä hehtaarille. Lisälannoitus on tarkoitus tehdä kukkavarren kasvun alkuvaiheessa. Lisätypen tarvetta Ville suunnittelee arvioivansa lehtivihreämittauksen avulla, tosin valmista taulukkoa rypsille ei ole, mutta nollaruudusta ja ylilannoitusruudusta hän aikoo saada oikeaa suuntaa.  

Kuivuus ja kylmät yöt hidastivat kevätrypsin kehitystä

Taimettuminen onnistui tasaisesti ja kosteutta maassa oli riittävästi alkukasvukauden aikana. Kesäkuun kuivuus ja kylmät yöt ovat jarruttaneet taimien kasvua. Rikkakasvipaine Simolan Synneva-kasvustoissa on ollut vielä toistaiseksi vähäinen, sillä kuivuuden takia kevätrikkakasvit eivät ole juurikaan itäneet. Pelto käsiteltiin glyfosaatilla ennen kylvöjä, jolloin talvehtineet ja kenties siihen mennessä itämään ehtineet rikat saatiin torjuttua.  
Kuivuus on vaivannut myös Kymenlaaksoa, eikä Simolankaan kasvusto ole saanut sadetta lainkaan kylvön jälkeen. Kuivuuden ja taimien hitaan kehittymisen takia lisäravinteita tai biostimulantteja ei ole ollut vielä järkevää ruiskuttaa. Lehtien kautta vaikuttavien valmisteiden hyödyt saadaan vasta, kun kasvusto alkaa olla lähellä ruusukevaihetta. 

SeedGO -siemenkäsittelyn vaikutukset näkyvät maan alla

Simolan tilalla on kokeilussa myös uudella tavalla käsiteltyä siementä, jossa Buteo Start -peittausaineen lisäksi siemenen pintaan on lisätty Ascophyllum -merilevää ja ravinteita sisältävää SeedGO-biostimulanttia. Vertailun vuoksi sekä SeedGO -biostimulanttikäsittelyn saaneet siemenet, että tavanomaisen Buteo Start -peittauksen saaneet siemenet kylvettiin samalle lohkolle ja vielä saman päivän aikana. Tällä Ville halusi varmistaa reilun vertailun tuotteiden välillä.

Viljelijän Bernerin asiakasvastaava Sebastian Ahlqvist poikkesi tilalla havainnoimassa rypsien taimettumista kesäkuun alussa. Sebastianin arvioinnin mukaan taimia oli tasaisesti noin 130 kpl neliöllä ja ne olivat elinvoimaisia ja väriltään hyviä eikä kirppojen syöntijälkiäkään ollut havaittavissa. Kirppojen torjuntaa tilalla ei ollut tarvinnut tehdä lainkaan, sillä Buteo-peittauksella saatu suoja oli riittävä. Kesäkuun puolivälissä taimet olivat kooltaan kuitenkin vielä pieniä sirkkalehtiasteen taimia ja kaipaisivat vettä.

Sebastian ja Ville havaitsivat yhdessä, että varhaisessa kasvuvaiheessa ei löytynyt vielä suurta eroa biostimulanttikäsittelyn saaneen ja tavanomaisesti peitatun kasvuston välillä. Juuristoa tutkittaessa löydettiin jo tässä vaiheessa pientä eroa. SeedGo -biostimulanttikäsitellyistä siemenistä kasvaneet taimet olivat kehittäneet pidemmät ja paksummat juuret, joiden avulla taimi saa todennäköisesti paremmin käyttöönsä maassa olevat ravinteet ja kosteuden.

Sebastianin yhteenveto havaintokäynnistä oli, että tällä hetkellä taimet eivät olleet vielä ehtineet kehittyä riittävän isoiksi, jotta merkittävää maanpäällistä eroa voisi havaita, mutta SeedGo käsitellyillä oli jo hieman pidemmälle kehittynyt juuristo. Taimettuminen oli kuivuuden takia epätasaista, mutta pintaan tulleet taimet olivat molemmissa tapauksissa hyvännäköisiä veden puutoksesta huolimatta. 


25.5.| JULKAISTU

Ville Simolan kasvinviljelytila sijaitsee Kymijoen varrella Kotkan Laajakoskella ja 1920-luvulla perustettua tilaa viljellään nyt neljännessä polvessa. Peltoalaa on kasvatettu vähän kerrallaan 110 hehtaariin, jolloin öljykasvitkin saadaan sopivasti kiertoon.  

 

Monipuolinen viljelykierto riskienhallintakeinona

Ville aloitti viljelijänä vuonna 2015 ampumahiihtouran päätyttyä. Pian hän kyllästyi yksipuoliseen viljanviljelyyn ja rannikon kuivien kesien tuomiin haasteisiin varsinkin aikaisilla viljoilla. Ville lähti tietoisesti hakemaan muita omille lohkoille sopivia kasveja.

Nyt tilalle onkin muodostunut erittäin monipuolinen viljelykierto ja tällä kasvukaudella on kasvussa viljaa, rypsiä, rapsia, kuminaa ja hamppua. Viljelykierrossa kasveja kierrätetään vuorollaan kaikilla lohkoilla, ei vain kullekin kasville parhaiten soveltuvilla maalajeilla. Näin myös rikkojen torjunta onnistuu Villen kokemusten mukaan paremmin. Kevytmuokkaus ja suorakylvö ovat vähentäneet ajo- ja muokkauskertoja pelloilla. Ville on havainnut savimaiden mururakenteen parantuneen sekä vesitalouden korjautuneen, sillä aiemmin lohkoilla siellä täällä olleet lätäkköpaikat ovat hävinneet.

Uusintayritys uutuuslajikkeella ja uudella siemenkäsittelyllä

Uuden sukupolven SynnevaBOR-kevätrypsi tulee Simolan tilalla kylvöön eloperäiselle runsasmultaiselle maalle. Lohkoa vaivannutta happamuutta on korjattu säännöllisellä kalkituksella ja lohkolle on viime talvena ajettu Soilfoodin tehokalkkia. Lohkon esikasvi on ohra, joka jätettiin syksyllä sängelle.

Rypsi kylvetään suoraan sänkeen Semeato-suorakylvökoneella. Tilalla on suosittu suorakylvöä, jotta peltojen kevätkosteus säästyisi kasvien käyttöön mahdollisimman pitkään. Rypsiä oli vastaavanlaisella lohkolla muutama vuosi siten ja silloin kuivuus verotti satoa merkittävästi.

Tällä kasvukaudella on uusi yritys ja pääsemme seuraamaan myös SeedGO-biostimulanttikäsitellyn siemenen kasvuun lähtöä verrattuna tavalliseen Buteo-peitattuun siemeneen. SeedGO-käsitellyn siemenen pinnassa ravinteet ja leväuute ovat nopeasti kasvin käytettävissä. Viime vuoden kokeiden perusteella käsittelyllä oli positiivisia vaikutuksia rypsin taimettumisnopeuteen ja taimien elinvoimaan. Rypsin Ville aikoo kylvää touko-kesäkuun vaihteen tienoilla sopivasti sateen alle.