Syysviljojen ravinteiden saanti ei ole ollut optimaalista johtuen sateettomasta kaudesta ja korkeista lämpötiloista. Nyt kannattaa antaa syysviljalle ravinteita lehtilannoitteilla ja hyödyntää kasvun voimistamiseen biostimulantteja.

Lehtilannoitukseen kannattaa valita nyt typpeä sisältävä valmiste, jossa on mukana muita hiveniä. Esimerkiksi Wuxal Multifluid on tähän hetkeen sopiva ratkaisu.

Seamac 45 -biostimulantista on hyviä kokemuksia syysviljoilla kevään ja alkukesän ruiskutuksissa - käsittelyllä on saatu selkeä vaikutus juuriston kasvuun. Seamac 45 sisältää 100 % Ascophyllum nodosum merileväuutetta ja se tehostaa kasvien ravinteiden saantia. Ruiskutus tehdään 2 l/ha annoksella viimeistään korrenkasvun alussa. Käsittely voidaan uusia lippulehti-tähkälletulovaiheessa. Seamac 45 ja lehtilannoite kannattaa yhdistää samaan käsittelyyn.

Wuxal Multifluid ja Seamac 45 voidaan yhdistää rikkaruiskutukseen.


Bladgödsling och biostimulanter ger en boost för höstgrödornas tillväxt

Hösgrödornas näringsupptag har inte varit optimalt på grund av den regnfattiga perioden och de höga temperaturerna. Nu är det bra att ge höstgrödor näring med bladgödsel och använda biostimulanter för att stärka tillväxten.

För bladgödsling är det lämpligt att välja en produkt som innehåller kväve och andra mikronäringsämnen. Till exempel är Wuxal Multifluid en passande lösning för denna tidpunkt.

Det finns goda erfarenheter av Seamac 45-biostimulanten vid sprutning på höstgrödor under våren och försommaren - behandlingen har visat en tydlig effekt på rotutvecklingen. Seamac 45 innehåller 100 % Ascophyllum nodosum-tångextrakt och förbättrar växternas näringsupptag. Sprutningen görs med en dos på 2 l/ha senast i början av stråskjutningen. Behandlingen kan upprepas vid flaggblad- till axgångsstadiet. Seamac 45 och bladgödsel bör kombineras i samma behandling.

Wuxal Multifluid och Seamac 45 kan kombineras med ogrässprutning.