Lehtilannoitus tukee viljelykasvien tasapainoista ravinteiden saantia

Kasvinviljelyn tuotantopanosten tämänhetkisessä kustannustilanteessa kannattaa miettiä, millä kasveilla ja lohkoilla on parhaat edellytykset hyvään tuottoon. Niillä lohkoilla, joilla sadontuottopotentiaali on hyvä, kannattaa panostaa, jotta saavutetaan hyvä ja laadukas sato. Tasapainoisella ja hyvin suunnitellulla lannoituksella turvataan kasvin ravinteiden saanti sekä saadaan paras mahdollinen hyöty irti käytetyistä panoksista.

Kasvin kasvua rajoittaa aina jokin minimitekijä, joka voi olla esimerkiksi ravinne, vesi tai lämpötila. Lannoitus suunnitellaan pitkälti pääravinteiden, typen, fosforin ja kaliumin mukaan, sillä niitä kasvi tarvitsee määrällisesti eniten. Kasvua rajoittavaksi tekijäksi voi kuitenkin muodostua myös hivenravinteiden puute, joista tyypillisin Suomessa on mangaaninpuutos. Tällöin kasvi ei kykene hyödyntämään myöskään annettuja pääravinteita, vaan osa niistä menee hukkaan. Vaikka hivenravinteiden tarve ei ole määrällisesti suuri, niitä ei voida korvata millään toisella ravinteella. Useiden hivenravinteiden saatavuus kasville heikentyy hyvin kalkitussa maassa. Etenkin mangaani, boori, kupari ja sinkki ovat ravinteita, joiden puutosta voi esiintyä lohkoilla, joiden kasvukunnosta on huolehdittu ja pH on hyvällä tasolla.

Koska kasvi tarvitsee hivenravinteita suhteellisen pieniä määriä, niitä voidaan antaa kasville tehokkaasti myös lehtilannoituksena. Wuxal-lannoitteissa hivenravinteet ovat EDTA-kelaattina, mikä takaa ravinteiden tehokkaan kulkeutumisen kasviin. Wuxal-tuotteista löytyy sopivia ratkaisuja monille eri viljelykasveille, ja ne sopivat tankkiseoksiin useiden kasvinsuojeluaineiden kanssa, joten lehtilannoitus voidaan yhdistää esimerkiksi rikka- ja tautitorjuntaan. Wuxal-lehtilannoitteet sisältävät monipuolisesti eri ravinteita, minkä vuoksi ne sopivat erinomaisesti hivenravinteiden saannin varmistamiseen hyvissä kasvustoissa.

testi 1

testi 2

testi 3

testi 4