Biostimulantit mielletään usein kasvien stressinhallintaan liittyviksi tuotteiksi. Tämä ei ole kuitenkaan koko totuus. Biostimulantteja on myös esimerkiksi sellaisia, joilla pystytään lisäämään kasvin kasvua hyvissä olosuhteissa. Kinsidro Grow+ on valmiste, joka lisää viljan kasvua sekä satoa vaikuttamalla mm. sen hormonitoimintaan.

Lisäkasvua tarjoava biostimulantti viljoille

Kinsidro Grow+ on hyvin erityinen biostimulantti. Se on viljakasvustoon rikkakasvien torjunnan yhteydessä ruiskutettava kasvua edistävä biostimulantti. Se on ligniinipohjainen, joten metsäteollisuuden sivuvirroista valmistettuna sen juuret ovat syvällä suomalaisissa havumetsissä.

Kinsidro Grow+ sisältää paljon humus- ja fulvohappojen kaltaisi orgaanisia yhdisteitä sekä niihin sidottuja tärkeimpiä hivenravinteita. Lisäksi siihen on lisätty hivenravinteita EDTA-kelaatteina. Valmisteen sisältämillä orgaanisilla yhdisteillä sekä lisätyillä ravinteilla on useita erilaisia vaikutuksia kasvavassa kasvissa. Ne lisäävät ja aktivoivat kasvin entsyymi- ja hormonitoimintaa, jolloin kasvin kasvu lisääntyy. Kinsidro Grow+ vaikuttaa muun muassa kasvin solujen jakautumiseen ja kasvuun, kasvin yhteyttämisen tehokkuuteen sekä biomassa lisääntymiseen. Se näkyy pellolla sivuversojen, jyvämäärän ja sadon lisääntymisenä sekä laadun parantumisena.

Kinsidro Grow+ auttaa siis kasvia kasvamaan paremmin. Voidaan sanoa, että valmiste tekee kasvin nälkäiseksi. Jos kasvilla on käsittelyn jälkeen riittävästi ravinteita ja vettä saatavilla, kasvi kasvaa tehokkaammin ja sen satopotentiaali saadaan hyödynnettyä.

Kinsidro Grow+ on osoittanut toimivuutensa 2022-2023 tiloilla tehdyissä viljelykokeissa. Kinsidro Grow+ käsittelyllä on parhaimmillaan merkittävä vaikutus viljojen satoon.

Käytetään rikkatorjunnan yhteydessä

Kinsidro Grow+ on helppo ja kustannustehokas tapa tehostaa viljanviljelyä. Se ruiskutetaan rikkatorjunnan yhteydessä viljan pensomisen aikaan. Se voidaan sekoittaa hyvin monien eri kasvinsuojeluaineiden kanssa, joten sen käyttö on yksinkertaista ja helppoa. Käyttömääräkin on alhainen 150 g/ha kaikilla viljoilla ja se liukenee hyvin veteen aiheuttamatta ongelmia ruiskussa.

Kinsidro Grow+:sta on kertynyt Suomessa hyviä kokemuksia jo kahdelta kasvukaudelta. Kokeissa se on lisännyt viljojen kasvua, mikä on näkynyt myös satotasoissa. Eniten kokeita on tehty ohralla ja kauralla, joilla molemmilla on saatu merkittäviäkin sadonlisiä.

Lue lisää Kinsidro Grow+ valmisteesta 

Kinsidro Grow+ käsittelyn ansiosta kasvi kasvaa rehevämmin. Oikella käsittelemätön ja vasemmalla Kinsidro Grow+ käsittelyn saanut kaura.