Lannoitteiden hinnat ovat eläneet viimeisen kahden vuoden aikana voimakkaasti ja hintojen voimakkaat muutokset näyttävät jatkuvan. Hintoihin vaikuttavat muutokset tuotantokapasiteetissa, maailmanpoliittiset myllerrykset sekä globaalit satonäkymät. Myös viljanhintojen kehityksessä maailmalla, mutta myös meillä kotimarkkinoilla, on voimakasta epävarmuutta.  Tässä tilanteessa viljelijöiden on tärkeää seurata markkinoiden kehitystä ja pyrkiä tekemään tuotantopanosten hankintapäätökset ja toisaalta sadon myyntipäätökset sen mukaisesti. Jos mahdollista, niin sekä ostojen ja myyntien ajallinen hajautus voisi olla järkevää riskinjaon kannalta. Haasteena on, että kenelläkään ei ole varmaa tietoa mihin suuntaan markkinat kehittyvät. Tästä syystä on hyvä, että tietoa olisi käytettävissä oman päätöksenteon tueksi.

Urean ja muiden typpilannoitteiden hinnat ovat lähteneet maailmalla nousuun heinäkuun aikana, ja viimeisen viikon aikana hintojen nousu on vain kiihtynyt. Egyptistä Eurooppaan toimitettavan granuloidun urean hinta on viime päivien kehityksen myötä noussut kesäkuun puolivälistä heinäkuun viimeiselle viikolle mennessä jo huimat 50 %.  Typpilannoitteiden hintojen nousu johtuu kysynnän kasvusta syksylle ja  nousu on ollut voimakasta yleisesti läntisessä ja pohjoisessa Euroopassa. Osa suurisa eurooppalaisista myyjistä kieltäytyy tässä tilanteesta jopa antamasta hintatarjouksia seuratessaan markkinoiden kehitystä hintojen noustessa. Fosfaattien hintojen lasku on pysähtynyt ja osa fosfaattituotteiden hinnoista on jo kääntynyt  nousuun. Kaliumin hinnat ovat lähtenet hienoiseen nousuun läntisillä markkinoilla.

Tässä tilanteessa on tärkeää että viljelijöillä on mahdollisuus tehdä päätöksensä sekä panosten hankinnoista että sadon myynnistä silloin kun he itse katsovat sen järkeväksi. Tästä syystä Viljelijän Berner pyrkii pitämään sekä lannoitteiden myynnin ja viljojen ostohinnat jatkuvasti auki. Lannoitekauppamme onkin ollut päivän hinnoilla kaiken aikaa auki aina, muutamia lyhyitä katkoja lukuun ottamatta. Tälläkin hetkellä teemme lannoitekauppaa ja tarjoamme laajaa valikoimaamme Viljelijän -lannoitteita, josta löytyy typpilannoitteita moneen tarpeeseen sekä laaja valikoima NPK lannoitteita. Me Bernerillä näemme, että viljelijöiden tulee voida itse päättää missä markkinatilanteessa he ostavat lannoitteensa tai myyvät satonsa.

 

Kalle Erkkola, liiketoimintajohtaja

Viljelijän Berner