RikkatorjuntaRikkatorjunta

Viljelijän Berner on testannut kahden eri rikkatorjunnan ajankohdan vaikutusta ohdakkeen ja valvatin torjunnan tehokkuuteen kolmen vuoden ajan, vuosina 2020-2022. Käsittelyt tehtiin korrenkasvun alussa ja lippulehtivaiheessa. Ratkaisuina testattiin Quelex Comboa, Quelexia, Duplosan Max (MCPA) ja Duplosan D -valmisteita.

Torju erityisesti vaikeat rikat korrenkasvun alussa

Edellisten kolmen vuoden aikana tehdyissä testeissä todettiin aikaisen käsittelyn tehoavan erityisesti vaikeisiin rikkoihin kuten ohdakkeeseen ja valvattiin tehokkaammin. Seoskumppanin valinnalla on myös merkitystä tehoon, mikä kannattaa huomioida, jos rikkakasvia on runsaasti.

Eri valmisteiden ja niiden yhdistelmien vaikutukset ohdakkeen ja valvatin sekä tädykkeen torjunnassa:

Ohdakkeeseen saatiin hyvä teho, kun Quelex Combo ruiskutettiin paketin suurimmilla annoksilla korrenkasvun alussa eikä vasta lippulehtivaiheessa. Kun Quelex Combon seoskumppaniksi valittiin Duplosan Max (MCPA), teho ohdakkeeseen oli erinomainen.

Ohdaketta ja valvattia vastaan Duplosan D 0,6 l/ha + Quelex (40 g/ha) toimi yhtä tehokkaasti kuin MCPA 1 l/ha  + Quelex (40 g/ha).

Jos lohkolla on paljon ohdaketta, Quelex Combon tai Quelexin seoskumppaniksi kannattaa lisätä Duplosan D tai Max. Valvattiin saatiin teho helpommin kuin ohdakkeeseen.

Tädykkeeseen saatiin erinomainen teho korrenkasvun alun ruiskutuksella ja lisäämällä MCPA:ta. Sen sijaan lippulehtivaiheessa MCPA 1 l/ha annoksella ruiskutettuna vioitti viljaa, sekä yksin että Quelexin (40 g/ha) kanssa.

Huomioita:

  • Jos MCPA:ta käyttää lippulehtivaiheessa, se kannattaa ruiskuttaa  yksinään, jolloin vioitukset tämän testin mukaan ovat vähäisempiä.
  • Quelex Comboa on turvallista käyttää myös myöhäisessä torjunnassa lippulehtivaiheessa – se ei testissä vioittanut viljaa.

Yhteenveto:

  • Korrenkasvun alun torjunnalla saatiin parempi teho ohdakkeeseen ja valvattiin alhaisemmilla ainemäärillä kuin myöhään lippulehtivaiheessa ruiskutettuna suuremmilla annoksilla.
  • Erityisesti myöhäisessä ruiskutuksessa tai sään ollessa kuiva on suositeltavaa käyttää tehokasta kiinnitettä kuten Sorrentoa, sillä sen avulla torjunnasta saadaan enemmän tehoa irti.