RevytrexRevytrex

Kokenut haapavetinen urakoitsija suosii tautiaineita, joiden kanssa isojenkin alojen ruiskutus sujuu mahdollisimman tehokkaasti, yksinkertaisesti ja ilman ylimääräistä sählinkiä.

Haapavetinen Jukka Pekkala on tehnyt kasvinsuojeluruiskutusten urakointia jo lähes 20 vuotta. (Ylläolevassa kuvassa Pekkala peltotöissä yhdessä Niilo-poikansa kanssa.) Mekopek Oy:n urakointikohteet sijaitsevat pääsääntöisesti Pekkalan oman kasvinviljelytilan lähistöllä, mutta ruiskutettavaa riittää kesäisin todella paljon.

"Keskikesällä lähes kaikki aika kuluu ruiskutuksiin, muihin töihin ei juuri ehdi", Pekkala kertoo.

Kun ruiskutettavaa on paljon, työn on oltava mahdollisimman tehokasta, yksinkertaista ja ylimääräistä sählinkiä on pyrittävä välttä mään. Pekkalan asiakkaat ovat suurimmaksi osin paikallisia karjatiloja, joiden kanssa hän valitsee yhdessä heidän tavoitteisiinsa sopivat kasvinsuojeluvalmisteet.

"Asiakkaita kiinnostavat tietysti myös kustannukset, tuotos-panos-suhteen pitää olla kunnossa", kertoo Pekkala.

Viimeiset kaksi vuotta Pekkalalla on ollut tautiaineruiskutuksissa käytössään Revytrex.

Revytrex on BASF:n uraauurtava tautiaine kaikille viljoille. Se tehoaa erinomaisesti esimerkiksi ohran verkko- ja rengaslaikkuun ja ruosteisiin sekä vehnän ruskolaikkuun. Lisäksi tehoa saadaan pistelaikkuun vehnällä sekä kauran lehtilaikkuun ja härmään.

Helppokäyttöinen Revytrex ei tarvitse seoskumppania.

Joustava ja pitkä tautisuoja

Pekkalan urakointi keskittyy vahvasti karjatiloille ja siksi Revytrexiä onkin käytetty pääasiallisesti ohralle, mutta jonkin verran myös vehnälle.

"Aikaiset monitahoiset ohrat ovat kokemukseni mukaan hyvin tautiherkkiä, mutta Revytrexillä niihin on saatu hyvä vaste", Pekkala analysoi.

Revytrex saa pitkän kokemuksen omaavalta urakoitsijalta tehonsa lisäksi kiitosta etenkin sen joustavuudesta ja pitkästä suoja-ajasta.

"Ruiskutettavaa on paljon eikä jokaiselle pellolle pääse aina optimaaliseen aikaan, siksi valmisteen joustava käyttöajankohta on erittäin tärkeä ominaisuus", Pekkala selittää.

Revytrexillä ruiskutus voidaan tehdä aina korrenkasvun alusta kukinnan loppuun asti (BBCH 30–69) ja sillä voidaan myös suorittaa kaksi käsittelyä kasvukaudessa.

"Pitkä suoja-aika puolestaan on välttämätöntä, sillä osalle pelloista tehdään vain yksi ruiskutuskerta", hän jatkaa.

Tautitorjuntaan tulisi aina panostaa

Revytrexin käyttäjäystävällisyys tulee esille Pekkala mielestä myös valmisteen annostuksessa, sillä sitä on helppo säätää tautipaineeseen ja olosuhteisiin sopivaksi.

"Kuivina vuosina on saatu kuivuusstressiin hyvä vaste", hän toteaa.

Kaiken kaikkiaan Pekkala haluaa korostaa tautitorjunnan merkitystä, oli tavoitteena sitten tuottaa rehuviljaa omaan käyttöön tai myyntiin teollisuudelle.

"Tautitorjunnalla on selkeä vaikutus sadon laatuun ja etenkin hehtolitrapainoon. Esimerkiksi murskeviljaa tehtäessä viljakuormien välillä huomaa laadussa selkeän eron, milloin tautitorjunta on tehty ja milloin se on jätetty tekemättä", summaa Pekkala.

Kaksi tehoainetta

Revytrexissä yhdistyvät kaksi tehoainetta; BASF:n kehittämä uutuus Revysol (isopropanoli-atsoli) ja laajatehoinen Xemium (SDHI).

Revysol muodostaa uuden triatsolien alaryhmän ja on siksi tärkeä työväline resistenssinhallintaan, sillä monien vanhempien triatsolien tehon on todettu alentuneen pitkään jatkuneen käytön vuoksi.

Molemmat tehoaineet on vaikutustavoiltaan systeemisiä eli siirtyvät kasvin myöhemmin kehittyviin osiin antaen pitkäaikaisen suojan koko kasville. Kumpikin toimii myös kuratiivisesti eli niillä on parantava vaikutus jo alkaneeseen tauti-infektioon.

"Ominaisuuksiensa ansiosta tehoaineiden yhdistelmä varmistaa pitkän ja kattavan tautisuojan", summaa BASF:n Nelli Piekkari.

Luotettava teho

Varsinaista ruiskutustyötä ajatellen Revytrexin ainutlaatuiset imeytymisominaisuudet antavat sille tärkeitä etuja.

Valmisteen tehoaine (Revysol) kiinnittyy taudinaiheuttajan kohde-entsyymiin jopa 100 kertaa tehokkaammin kuin perinteiset triatsolit.

Käytännössä tämä tarkoittaa erittäin nopeaa sateenkestoa ja tehokkuutta jopa kylmissä (+5 astetta) olosuhteissa.

"Nämä ominaisuudet takaavat sen, että Revytrexin tehoon voi luottaa", tiivistää Piekkari.

Revytrex® on BASF:n tuote, jälleenmyyjänä toimii Viljelijän Berner.