Rikkatorjunta onnistuu yleensä helposti viljoilla, jos kylvöjen jälkeen on satanut ja lohkolla on pääasiassa helpommin torjuttavia, keväällä itäneitä leveälehtisiä rikkoja kuten savikka, orvokkia, mataraa, pillikettä ja vesiheinää. Tällöin rikat itävät tasaisesti ja ruiskutuksen pääsee tekemään ajoissa.

Hyvä kysymys on milloin tällaiset olosuhteet ovat ja onko lohkolla vain yksivuotisia rikkoja? Varsin usein kuivuus on voinut olla vaivana ruiskutushetkellä tai lohkolla on monivuotisia, syväjuurisia rikkoja kuten ohdaketta ja valvattia.

Tehokkaista kiinnitteistä voi olla suuri apu, kun halutaan varmistaa rikkatorjunnan tehoja. Hyvillä kiinnitteillä rikka-aine kiinnittyy ja leviää paremmin lehden pintaan ja ennen kaikkea pystyy läpäisemään rikkakasvin lehden vahakerroksen. Sorrento on uusi kiinnite, joka on suunniteltu tehostamaan lehtivaikutteisten kasvinsuojeluaineiden tehoa. Valmisteen formulaatio sisältää hyvät kiinniteaineet ja kahta eri alkoholia. Näiden avulla rikka-aine pystytään viemään tehokkaasti lehden vahakerroksen läpi.

Kahden vuoden aikana tehdyissä kokeissa verrattiin Sorrenton tehoa SitoPlus kiinnitteeseen kevätviljoilla. Teho valvattiin oli 9-15 % suurempi Sorrentolla verrattuna Sito Plussaan, kun rikka-aineena oli Quelex Combo. Hyöty nähtiin erityisesti tilanteessa, jossa ruiskutus tehtiin myöhemmin tai olosuhteet olivat huonommat. Kuivuutta esiintyi erityisesti vuonna 2021.

Kesän 2023 suunnitelmiin kannattaa ottaa hyvän rikka-aineen lisäksi tehokas kiinnite. Quelex Combon ja Sorrenton seos on tehokas yhdistelmä, jolla onnistut rikkatorjunnassa! Quelex Combolla on erittäin laaja teho ja tuote on joustava käyttää aina lippulehtiasteelle saakka ohralla, vehnällä ja rukiilla. Kauralla ruiskutus pitää tehdä viimeistään korrenkasvun alussa.