Ahvenanmaalla Jomalassa viljelevä Fredrik Söderlundin tilan viljelykierrossa on viljojen lisäksi öljykasveja sekä nurmirehuntuotantoa. Tällä hetkellä tilalla odotellaan sopivia syysviljojen kylvösäitä - sadetta on Manner-Suomen tapaan saatu riittämin myös Ahvenanmaalla. Haastatteluhetkenä, elokuun lopussa, Söderlund toivoo pääsevän kylvämään pian, ehkä jo viikon sisällä. Suunnitelmissa on kylvää sekä syysohraa, että syysvehnää. Vuodet eivät ole veljeksiä, vuosi sitten tähän aikaan kylvöt oli jo tehty ja kasvustot oraalla.

Mateno Duon teho on vakuuttanut Söderlundin

Pian kylvön jälkeen on aika suorittaa rikkakasvitorjunta. Söderlund on vannoutunut syysviljojen maa- ja lehtivaikutteisen Mateno Duo rikkakasvitorjunta-aineen käyttäjä. Miksi valinta on osunut juuri Mateno Duoon? Söderlundin on helppo vastata tähän ”Mateno Duon teho on pitkä ja sen vaikutus etenkin tilalla esiintyvään saunakukkaan ja kylänurmikkaan on erinomainen”. Ilman rikkakasvitorjuntaa rikkakasvipaine olisi haastava hallita pitkien leutojen syksyjen takia.

Viime syksynä Mateno Duo käsittely päästiin tekemään syyskuun alkupuoliskolla. ”Paras ruiskutusajankohta on aikainen aamu, kun maa on vielä kostea. Jopa niin, että edellisenä iltana on satanut pari milliä vettä” Söderlund kertoo. ”Ruiskuttamaan lähdetään, kun kasvusto on noussut pintaan, 1-2 lehtivaiheella ja ruiskutusurat näkyvät” Söderlund jatkaa. Joskus, jos ruiskutuksesta on myöhästytty, ruiskutukseen on yhdistetty myös kahukärpäsen torjunta.

Keväällä ei tarvitse kiirehtiä rikkakasvitorjuntaan

Söderlund nostaa esiin vielä toisen hänelle tärkeän asian, keväät ovat Ahvenanmaalla usein pitkään viileitä ja sopivaa rikkakasvitorjunnan ruiskutusolosuhteita on haastava löytää – syksyllä tehty Mateno Duo käsittely takaa sen, että keväällä ei tarvitse kiirehtiä rikkakasvitorjuntaan. Keväällä riittävä toimenpide on hivenravinnelannoitukseen yhdistetty kevyt rikkakasvitorjunta. 

Söderlund on kaiken kaikkiaan erittäin tyytyväinen Mateno Duon tehoon. Tyytyväisyyttä kuvastaa sekin, että hän on käyttänyt tuotetta Suomen markkinoille tulosta lähtien. Söderlund kiteyttää vielä loppuun ”edullinen tuote saatuun tehoon nähden”. 

Söderlundin maatila

Tilan sijainti: Jomala, Ahvenanmaa 
Tuotantosuunta: kasvinviljely ja lihakarjatuotanto 
Maalaji: kaikkea kevyistä hiekka- ja turvemaista jykeviin savimaihin 
Syysviljojen esikasvi: nurmi ja vilja 
Muokkaus: kevytmuokkaus carrier tai kultivaattori, harkitsee nyt paluuta kyntöön 

Ogräsbekämpning som görs på hösten ger trygghet till våren 

Växtföljden på Fredrik Söderlunds gård i Jomala, Åland, omfattar förutom stråsäd även oljeväxter och vallfoder. För tillfället väntar man på lämplig såväder för höstgrödorna – liksom Fastlandsfinland har även Åland fått rikligt med nederbörd. Vid tidpunkten för intervjun, i slutet av augusti, hoppas Söderlund kunna så snart, kanske inom en vecka. Det finns planer på att så både höstkorn och höstvete. Alla år är olika; för ett år sedan vid den här tiden var sådden redan gjort och brodden hade kommit upp.

Effekten av Mateno Duo har övertygat Söderlund

Strax efter sådd är det dags att genomföra ogräsbekämpning. Söderlund är en hängiven användare av Mateno Duo ogräsmedel med jord- och bladeffekt för höstsäd. Varför just Mateno Duo? Det är lätt för Söderlund att svara på detta: "Mateno Duo har långvarig inverkan och dess effekt, speciellt på baldersbrå och vitgröe är utmärkt". Utan ogräsbekämpning skulle ogrästrycket vara utmanande att hantera på grund av långa milda höstar.

Förra hösten gjordes Mateno Duo-behandlingen under första halvan av september. "Den bästa spruttidpunkten är tidigt på morgonen, när marken fortfarande är fuktig. Till och med så att det har regnat ett par millimeter vatten kvällen innan”, säger Söderlund. "Vi börjar spruta när växtligheten har kommit upp till ytan, i 1-2 bladstadiet och spruthjulspåren syns", fortsätter Söderlund. Ibland, om besprutningen har försenats, har den även kombinerats med fritflugsbekämpningen.

Ingen anledning att skynda sig med ogräsbekämpning på våren

Söderlund tar upp en annan viktig punkt för honom; våren är ofta sval länge på Åland och det är utmanande att hitta lämpliga besprutningsförhållanden för ogräsbekämpning. Mateno Duo-behandlingen som görs på hösten garanterar att man inte behöver ha bråttom med ogräsbekämpning på våren. På våren räcker det med en lätt ogräsbekämpning i kombination med spårämnesgödslingen.

Sammantaget är Söderlund mycket nöjd med effekten av Mateno Duo. Nöjdheten återspeglas också i att han har använt produkten sedan den introducerades på den finska marknaden. Söderlund avslutar med att konstatera "ett förmånligt preparat för den erhållna effekten". 

Söderlunds gård

Gårdens läge: Jomala, Åland 

Produktionsinriktning: växtodling och nötköttsproduktion 

Jordart: allt från sand- och torvjordar till lerjordar  

Förfrukt för höstsäd: vall och spannmål 

Jordbearbetning: lättbearbetning med carrier eller kultivator, överväger nu att återgå till plöjning