Olosuhteet syysöljykasvien kasvulle ovat olleet erinomaiset, sillä kosteutta ja lämpöä on ollut riittävästi kasvien tarpeisiin. Aikaisimmista heinäkuun lopun kylvöistä on ehtinyt kertyä lämpösummaa monin paikoin jo lähes 600 astetta ja elokuun puolivälin kylvöistäkin on kertynyt jo laajalti lähes 400 astetta. Tämänhetkisen sääennusteen perusteella tavoiteltu 450 asteen lämpösummakertymä voi täyttyä myöhäisilläkin kylvöillä jo lokakuun alussa. Tämän syksyn poikkeukselliset lämpötilat ovat luoneet syysöljykasveille erinomaiset edellytykset hyvään talvehtimiseen. 

Myöhään kylvetyille kasvustoille ehtii vielä tehdä kuivamädän torjunta 

Lämpimillä ja kosteilla kasvuoloilla on myös varjopuolensa – kasvustot saattavat kehittyä liian reheviksi, jolloin talvehtiminen voi kärsiä. Pääosalle kasvustoista optimaalisin ajankohta Orius 200EW -valmisteella tehtävään kuivamädän torjuntaan ja sen sivuvaikutuksena saatavaan kasvunsäätelyyn on jo ohitettu, mutta myöhään kylvetyille kasvustoille se on vielä hyödyllistä tehdä. Sopiva Oriuksen käyttömäärä on 0,1 l/ha per kasvulehti, jos strategiana on tehdä käsittely kahdesti. Jos ensimmäinen käsittely on tehty aikaisessa vaiheessa, kannattaa harkita lisäkäsittelyä. Jos Orius ruiskutetaan yhdellä kerralla, kannattaa käyttää 0,875 l/ha annosta riittävän vaikutuksen saamiseksi. 

Lehtilannoitteet parantavat syysöljykasvien talvehtimisen edellytyksiä 

Reheviksi kasvaneiden syysöljykasvien osalta on myös riski ravinteiden loppumisesta kesken ja sen myötä talvehtimisen heikkeneminen. Kolmivuotisen tutkimuksen mukaan lehtilannoitteiden käyttö parantaa syysöljykasvien talvehtimista merkittävästi, parhaimmillaan jopa 8-11 % (Jankowski et. al. 2019). Syinä parempaan talvehtimiseen olivat mm. kasvien parantunut ravinteiden otto ja siitä johtunut suurempi biomassa ja vahvempi juuristo. Parantuneen talvehtimisen takia myös satotasot kasvoivat. Syysöljykasvien lehtilannoitukseen soveltuu Wuxal Microplant, joka sisältää typen lisäksi runsaasti kaliumia, magnesiumia ja laajasti useita eri mikroravinteita. Yleinen käyttömääräsuositus on 1 l/ha yhdessä Oriuksen kanssa, mutta kasvuston ollessa erityisen rehevä, kannattaa harkita uusintaruiskutusta 1 l/ha annoksella. 

Lähde: Jankowski et. al., The Effect of Autumn Foliar Fertilization on the Yield and Quality of Winter Oilseed Rape Seeds, Agronomy 2019, 9, 849; doi:10.3390/agronomy9120849