Syysöljykasvien kylvöajankohta alkaa olla jo käsillä ja hankinnat tämän syksyn kylvöille kannattaa tehdä pikaisesti. Viljelijän hankintapäätösten helpottamiseksi Viljelijän Berner on laatinut syysöljykasvien starttiohjelman, jossa siementen lisäksi tarvittavat muut tuotteet on luokiteltu niiden tuottaman hyödyn mukaan. Ostopäätöksen helpottamiseksi myös tarvikemenekki erilaisille viljelmien kokoluokille on laskettu valmiiksi.  

Starttiohjelman kaavion perusteella onkin helppo päätellä, mitkä tuotteet kannattaa hankkia ehdottomasti siementen hankinnan yhteydessä ja kuinka monta yksikköä kutakin tuotetta tulisi varata omille öljykasvilohkoilleen. Must be -kategorian tuotteiden tarkoitus on varmistaa syysöljykasvikasvuston nopea ja aukoton perustuminen, riittävä biomassan tuotanto syksyllä sekä varmistaa kasvuston hyvä talvehtiminen. 

Myös tila- ja lohkokohtaisen tilanteen mukaan erikseen arvioitavat rikkakasvien torjuntaan soveltuvat tuotteet ja niiden tarve löytyvät taulukosta. Näiden tuotteiden hankintapäätös kannattaa tehdä arvioimalla omien lohkojen rikkakasvipainetta. Jos päätelmänä on, että lohkon rikkakasvipaine syksyllä on alhainen, voi torjunnan siirtää siinä tapauksessa keväälle. Jääntiviljan torjuntaan syksyllä kannattaa varautua, jos lohkolla on kasvanut edeltävänä kesänä ohraa, ruista tai syysvehnää. 

Starttiohjelmasta löytyvät myös wow-kategorian tuotteet, joiden tarkoitus on varmistaa ennestään hyvän syysöljykasvikasvuston varautumista talveen ja sitä kautta parantaa sen talvenkestävyyttä.