Lannoitemarkkinoilla uusi vuosi on otettu vastaan vakaissa merkeissä. Lannoitekauden alusta eli viime kesäkuusta lähtien lannoitteiden hinnat ovat tasoittuneet ja alkukauteen verrattuna hintakehitys on ollut maltillista. Maailmalla raaka-aineiden menekki on ollut tavanomaista ja odotettua vähäisempää, mikä aiheuttaa haasteita toimituksiin ennen lähestyvää käyttökautta. Lannoitelogistiikan toimivuuden kannalta on tärkeää, että toimitukset ja niiden suunnittelu voidaan tehdä pitkin käyttökautta, sillä käyttökaudella ei voida toimittaa kaikkia lannoitteita. Samat logistiset lainalaisuudet pätevät myös Suomeen.

Hyödynnä jaettua lannoitusta

Kasvukauden sääoloja emme tiedä ennakolta, mutta niiden vaihteluun voi silti varautua jo ennalta. Yksi hyvä keino tähän on jaettu lannoitus; kylvölannoituksen yhteydessä laitetaan fosfori, kalium ja hivenravinteet, mutta vain esim. 70 % aiotusta typpimäärästä ja loput typestä kasvuston kunnon ja ennen kaikkea sen satopotentiaalin mukaan. Typpeä voidaan levittää pintalannoituksena Suomessa perinteisesti käytetyillä kalsiumammoniumnitraateilla, kuten esim. Typpi 27 tai viime vuosina suurempaan suosioon tulleilla rikkipitoisilla typpilannoitteilla, kuten Typpi 26-4S:llä. Pintalevitykseen kannattaa mainiosti käyttää myös ureatuotteita, joko pelkkänä 46 % ureana tai sitten rikillä terästettynä 38-8S:nä.

Urealannoituksen uusi tuleminen

Moderni, typen haihtumista ehkäisevä inhibiittoritekniikka on mahdollistanut urean paluun entistä merkittävämpään rooliin typpilannoituksessa myös Euroopassa. Monissa maissa urealla on ollut merkittävä rooli jo tätä aiemmin, mutta uusilla inhibiittoreilla pinnoitettuna urea on parantanut asemiaan entisestään myös EU:ssa. Viljelijän Berner haluaa tuoda ja kehittää urealannoitusta, sillä haluamme tuoda tämän kilpailukykyisen lannoitusvaihtoehdon paremmin myös suomalaisen viljelijän saataville.

Urean käyttöä tukevia tekijöitä on useita:

  • Hinta on kilpailukykyinen muihin typpilannoitteisiin verrattuna
  • Moderni inhibiittoritekniikka pienentää typen hävikkiä dramaattisesti
  • Lannoitteenlevitintekniikka on kehittynyt ja lannoitus tarkentunut
  • Suuren typpipitoisuuden takia urealannoitteita tarvitaan selvästi vähemmän per hehtaari + päivittäinen optimioloissa tehtävä työsaavutus kasvaa merkittävästi

Urean käytössä on huomioitavaa sen hyvin suuri hygroskooppisuus: urea imee tehokkaasti vettä itseensä. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että lannoitteenlevittimeen ei jää lannoitetta esim. yöksi tai muun pidemmän tauon ajaksi. Ureaa suositellaan käytettäväksi vain pintalevitykseen, mutta se soveltuu kaikille viljelykasveille.