Sääennusteet ennakoivat tuleville 10 päivälle kylmää säätä ja yöpakkasia eteläisintä rannikkoa myöden. Ennusteiden mukaan sateet ovat jäämässä vähäiseksi. Vapun tienoon lämpimät säät ovat kuivattaneet peltoja nopeasti ja erikoiskasvien sekä viljojen kylvöjä on aloiteltu monin paikoin Etelä-Suomessa ja Pohjanmaalla.

Lämmin maa on avain nopeaan itämiseen

Tilanne on saanut myös monet rapsinviljelijät pohtimaan kylvöjen aloitusta. Tässä tilanteessa kannattaa kuitenkin huomioida, että öljykasvien itäminen on erityisen herkkää maan lämpötilalle. Kylmä maa hidastaa rapsin ja erityisesti rypsin itämistä, mikä puolestaan johtaa helposti epätasaiseen taimettumiseen. Hidas ja epätasainen taimettuminen altistaa maan pinnalle asti edenneet taimet suuremmalle kirppapaineelle. Kun taimia on harvassa, taimikohtainen kirppapaine kasvaa myös suuremmaksi ja taimet voivat vahingoittua elinkelvottomiksi. Itämisen venyessä reilusti viikkoa pidemmäksi, voi myös peittausaineen teho kirppoja vastaan alentua. Lämpimään maahan kylvetty rapsi ja rypsi itävät nopeammin ja tasaisemmin, jolloin myös riskit merkittäville kirppatuhoille ovat pienemmät.

Kylvösyvyyden lisääminen voi auttaa maan liiallista kuivumista vastaan

Kylvön viivästyttäminen voi kuivattaa maata helposti liikaa, ellei kuivumisen estämiseksi ole tehty tarvittavia toimenpiteitä. Jos vaikuttaa siltä, että maa tavanomaisessa noin 2-3 cm kylvösyvyydessä on liian kuivaa, voi kylvösyvyyttä lisätä rapsilla jopa 5 cm ja rypsillä 4 cm asti, jos sillä saadaan varmistettua riittävä kosteus itämiselle. Syvemmällekin kylvetty rapsi kykenee siemenen vararavintonsa turvin työntymään maan pinnalle noin viikossa edellyttäen, että ilman lämpötila on noin 15oC. Kuivaan maahan öljykasveja ei kannata kylvää, sillä maan kosteuden ollessa alle 7 % taimettuminen jää alle 70 % ja tämän jälkeen yhden prosenttiyksikön muutos kuivempaan suuntaan pudottaa taimettumisen noin 30 % tasolle. Kuivuuden vuoksi keväällä itämättä jääneet siemenet itävät myöhemmin maan kostuessa uudelleen, mikä johtaa epätasaiseen kasvustoon ja pahimmillaan epätasaiseen tuleentumiseen.

Lämpimässä maassa itäminen on nopeaa – toisaalta kuivassa maassa itäminen on heikkoa.

Päiviä kylvöstä taimettumiseenPäiviä kylvöstä taimettumiseen
Lähde: Johan Arvidsson, SLU
Kuva: Genevieve Clarke and Glenn McDonald 2021

SeedGO -käsittely auttaa taimettumishaasteissa

Edellä mainitut rajoitteet öljykasvien itämisen osalta ovat merkittävä tekijä, miksi öljykasvien taimettumisen on todettu olevan yksi öljykasvinviljelyn suurimmista haasteista. Öljykasvien taimettumisen nopeuttamiseksi ja varmistamiseksi on kokeiltu vuosien mittaan erilaisia ratkaisuja, mutta siementen käsittely peittauksen yhteydessä SeedGO-nimisellä biostimulanttivalmisteella vaikuttaa olevan viljelijän näkökulmasta käyttökelpoisin ratkaisu. Viime keväänä Viljelijän Bernerin tilojen kanssa yhteistyönä toteuttamissa kokeissa siementen SeedGO -käsittelyn havaittiin nopeuttavan öljykasvien taimettumista ja alkukehitystä. Käsittely kasvatti myös taimien juuriston kokoa. Positiivisten kokemusten perusteella tänä keväänä kaikki Viljelijän Bernerin myymät Sinuhe ja Synneva -kevätrypsien sekä Laima -kevätrapsin kylvösiemenet on käsitelty SeedGO-valmisteella

Kylvöaika on kriittinen tekijä öljykasvien viljelyssä. Oikein ajoitettu kylvö, oikea kylvösyvyys sekä oikeat tuoteratkaisut voivat merkittävästi parantaa öljykasvien taimettumista ja varmistaa vahvan alun tulevalle kasvukaudelle.