Kaura voi olla haasteellisin vilja kylvettäväksi johtuen sen jyvän muodosta ja siemenen pinnan karheudesta, jotka saattavat vaikuttaa siementen juoksevuuteen. Käytettäessä siementen käsittelyyn kehitettyjä ravinnepeittausaineita kannattaa kiinnittää erityistä huomiota kauran juoksevuuteen kylvön aikana. Juoksevuuden kannalta parhaaseen tulokseen pääsee, kun ravinnepeittausaine ehtii kunnolla kuivahtamaan jyvän pintaan. Yksi päivä riittää jo kuivattamaan riittävän hyvin. Kylvön aikana tehty käsittely on huonoin vaihtoehto.

Vesi parantaa peittausaineen levitystasaisuutta ja siementen juoksevuutta

Ravinnepeittausaine voidaan sekoittaa normaalin peittausaineen, kuten Redigo Pro:n kanssa. Veden lisääminen auttaa yleensä aina levitystasaisuuden ja myös juoksevuuden näkökulmasta. Muista lisätä vesi ensin peittausaineeseen, jos käytät Wuxal Terios Mn+ -valmistetta. Tämän jälkeen veden ja peittausaineen seos sekoitetaan Terioksen kanssa, jolloin juoksevuus parantuu huomattavasti. 

Yleensä vettä kannattaa lisätä vähintään 1-2 litraa per viljatonni. Veden määrä voi olla suurempi, mutta yli 3 litran määrät tonnia kohden voivat olla haasteellisia ajatellen peittaamisen sujuvuutta. Peittausaineen määrä vaikuttaa myös tähän. Maksimissaan kokonaisnestemäärä kannattaa pitää 5 litran tasossa tonnia kohden.

SeedGO voimistaa kasvua ja edesauttaa myös juoksevuutta 

Peittauksen lisäksi kasvua voi tukea SeedGO-biostimulanttikäsittelyllä. Käytettäessä SeedGO-valmistetta, esiseosta veden ja peittausaineen kanssa ei tarvita. Vesi kuitenkin parantaa tämänkin tuotteen käytettävyyttä.

Malta kylvää aluksi hitaammalla ajonopeudella ja tee kiertokoe

Kylväessä tee kiertokoe kahteen kertaan. Ensimmäinen koe tehdään kylvöjä aloitettaessa ja toinen koe, kun koneella on kylvetty yksi kylvökoneellinen. Juoksevuutta pitää tämänkin jälkeen tarkkailla ja kylvömäärää pitää varautua nostamaan. 

Kylvä aluksi hitaammalla ajonopeudella, liian suuri nopeus voi aiheuttaa aukkoisen kasvuston tai liian pienen kylvötiheyden. Ritilät kannattaa poistaa kylvökoneen sisältä, jolloin kaura painuu paremmin syöttöteloja vasten. Kylvettävän siemenen pitää toki tällöin olla puhdasta kaikista roskista ja viljan korsista, jotta syöttö ei tukkeudu.

Viimeinen vinkki: muista sekoittaa kaikki tuotteet huolella ennen peittaamiseen ryhtymistä!


Har du inte sått havre än? Ta del av tips inför havresådden

Havre kan vara den mest utmanande stråsäden att så på grund av fröets from och grovheten på fröets yta, vilket kan påverka hur lätt utsädet matas ut från såmaskinen. När du använder preparat utvecklade för näringsbetning av utsäde är det viktigt att särskilt uppmärksamma hur lätt utsädet rinner under sådden. Låt näringsbetningspreparatet torka ordentligt på fröets yta, för att uppnå bästa möjliga resultat. En dag är vanligtvis tillräcklig för att torka tillräckligt bra. Betning under sådd är det sämsta alternativet. 

Vatten förbättrar fördelningen av betningsmedlet och hur lätt utsädet rinner

Näringsbetningsmedlet kan blandas med vanligt betningsmedel, som t.ex. Redigo Pro. Att lägga till vatten hjälper alltid till att uppnå en jämn fördelning av betningsmedlet och inverkar på hur lätt utsädet matas ut från såmaskinen. Kom ihåg att lägga till vatten i betningsmedlet först om du använder Wuxal Terios Mn+. Sedan blandas vatten och betningsmedelsblandningen med Terios, vilket avsevärt förbättrar hur utsädet rinner. 

Vanligtvis är det bra att lägga till minst 1-2 liter vatten per ton spannmål. Vattenmängden kan vara större, men mängder över 3 liter per ton kan vara problematiska med tanke på betningen. Mängden betningsmedel inverkar också på detta. Den totala vätskemängden ska vara högst ca 5 liter per ton.

SeedGO förstärker tillväxten och gör att utsädet rinner lättare

Förutom betning kan tillväxten stödjas med SeedGO biostimulantbehandling. När du använder SeedGO-produkten behöver du inte göra en förblandning med vatten och betningsmedel. Vatten förbättrar dock även denna produkts användbarhet. 

Så med lägre körhastighet till att börja med och gör ett vridprov

Gör ett vridprov två gånger då du sår. Det första provet tas när sådden börjar och det andra när man fyllt på såmaskinen. Det är bra att följa med även senare hur utsädet matas ut från såmaskinen och att vara beredd att öka såmängden. 

Börja med en lägre körhastighet, för hög hastighet kan orsaka ett glest växtbestånd eller för låg såtäthet. Det är bra att ta bort gallren från såmaskinen, så att fröet trycker bättre mot utmatningsvalsarna. Utsädet måste naturligtvis vara rent från allt skräp och strån, så att utmatningen inte blir igentäppt. 

Sista tipset: kom ihåg att noggrant blanda alla produkter innan du börjar beta!