Viime syksynä syysviljojen rikkatorjunta jäi monelta tekemättä maan liiallisen kosteuden ja aikaisten yöpakkasten vuoksi. Rikat kasvavat nyt hurjaa vauhtia sään lämmettyä. Jos torjunta on vielä tekemättä, se on hyvä tehdä mahdollisimman pian – tässä vinkkejä!

Quelex Combo torjuu luotettavasti syysitoiset rikat kuten saunakukan ja mataran. Jos lohkolla on paljon ohdaketta ja valvattia, lisää tankkiseokseen Duplosan D-valmistetta. Kannattaa ruiskuttaa riittävän suurilla annoksilla, jotta isoihin rikkoihin saadaan tehoa. Pyri tekemään ruiskutus mahdollisimman tuulettomaan hetkeen, esim. aamulla, koska varsinkin päivällä lämpötilat ovat korkeita. Sateita ei juurikaan ole ollut minkä vuoksi vahakerrosta on alkanut muodostumaan rikkoihin - myös tästä syystä aamulla saadaan tällöin paras teho.


Ogräsbekämpning i höstsäden

Förra hösten blev ogräsbekämpningen av höstsådda grödor inte utförd av många på grund av för mycket fukt i marken och tidiga nattfrost. Nu växer ogräset i snabb takt till följd av det varma vädret. Om bekämpningen fortfarande inte är gjord, är det bra att göra den så snart som möjligt – här är några tips!

Quelex Combo bekämpar pålitligt höstgroende ogräs som baldersbrå och måra. Om fältet har mycket åkertistel och åkermolke, tillsätt Duplosan D-preparatet i tankblandningen. Det är värt att spruta med tillräckligt stora doser för att få effekt på stora ogräs. Försök att utföra sprutningen vid en så vindstilla tidpunkt som möjligt, t.ex. på morgonen, eftersom temperaturerna är höga, särskilt på dagen. Det har inte regnat mycket, vilket har lett till att ett vaxskikt har börjat bildas på ogräset – därför är det bäst att spruta på morgonen för bästa effekt.