Maikau Oy jalostaa lietteen korkeatyppiseksi NS-liuoksen avulla

Etelä-Pohjanmaan Jalasjärvellä Mari ja Markku Parkkarin tilalla naudan liete vahvistetaan NS-liuoksella vahvistettuna, jotta kasvusto saa tarpeeksi typpeä. He lisäävät lietteen sekaan NS-liuosta noin 2 % ja näin lisätypen levitys käy kätevästi lietteen levityksen yhteydessä. NS-liuos on Parkkarin käytössä niin viljalla kuin nurmellakin. Heidän tilallaan NS-liuos on mahdollistanut sen, että nurmen 2-sato voidaan lannoittaa edelleen pelkällä lietteellä, koska NS-liuoksen myötä liukoista typpeä saadaan lietteen mukana peltoon huomattavasti enemmän. Tuotetta on Parkkareiden mukaan ollut helppo käyttää, koska vaikutus allastilassa ja levityksessä kokonaismäärään nähden on minimaalinen. Ainoa huomioitava asia on heidän mukaansa ollut huolellinen sekoitus ennen levitystä ja levityksen aikana. Tarpeen mukaan he ovat antaneet nurmelle myös rakeista lisälannoitusta, esimerkiksi ureatyppeä.

Rakeisten lannoitteiden korkean hinnan aikana suurempi lietteen käyttö ja NS-liuos yhdessä ovat laskeneet lannoituskustannuksia. Parkkarin mukaan aiemmin pelkällä lietteellä ravitussa kasvustossa ei ole vantaan tukkeutumista aiemmin huomannut mutta NS-liuoksen kanssa sen huomaa selvästi, sillä tukkeutuneen vantaan kasvuston kohdalla kasvusto on ollut paljon heikompi.  Nurmet ovat olleet jopa 3-sadon korjuun jälkeen tumman vihreitä. Lisätypen on huomannut Markku Parkkarin mukaan selvästi myös levityksessä: “Pelkällä lietteellä ravitussa kasvustossa ei ole näkynyt multaimen tukkeutumista. Sen sijaan NS-liuoksella vahvistetun lietteen levityksessä tukossa olleen multainvantaan kohdalla pellon kasvusto on ollut paljon heikompi.” 

Korkeiden lannoitehintojen aikana Parkkarit ovat saaneet NS-liuoksella huomattavasti edullisempaa typpeä peltoihin. Parkkarit suosittelevat NS-liuosta kaikille, joilla on lietettä käytettävissä pellon lannoitukseen. He aikovat itsekin käyttää NS-liuosta myös jatkossa ja ovatkin tilanneet tulevalle kaudelle jo 4 rekallista.

Maikau Oy, yrittäjät Mari ja Markku Parkkari

Tilan sijainti: Jalasjärvi, Etelä-Pohjanmaa

Tuotantosuunta: Maidontuotanto