Säiden viilennyttyä ja ensimmäisten yöpakkasten myötä syysöljykasvien kasvu on alkanut hidastua, joten nyt on aika mitata kasvustoon kertyneen biomassan määrää sekä arvioida samalla kasvustojen talvehtimisedellytyksiä. 

Kasvuston biomassa, maan multavuus ja satotasotavoite määräävät kevään typpilannoitustarpeen 

Syksyn aikana kertyneen biomassan määrän perusteella voidaan arvioida syysöljykasvien keväisen typpilannoituksen tarvetta. Typpilannoitustarpeen määrittelyä varten tarvitaan biomassan lisäksi viljelijän itse asettama satotasotasotavoite sekä lohkon multavuustieto, jonka perusteella voidaan arvioida maasta kesällä vapautuvan typen määrä. Mitä enemmän biomassaa on kertynyt ja mitä multavampi maalaji on, sitä vähemmän typpeä tarvitaan kevään lannoituksessa. Syksyn aikana hyvin kehittynyt kasvusto runsasmultaisella maalla ei siten välttämättä tarvitse enää keväällä erityisen runsasta typpilannoitusta. 

Biomassamääritys on helppo ja nopea tapa ennakoida syysöljykasvien typpilannoitustarvetta ja samalla voi arvioida myös kasvuston talvehtimisedellytyksiä. Tee määritys näin: 

  1. Mittaa ja merkitse esim. merkintäspraylla 1 m2 kokoinen alue kasvustoon. 
  2. Leikkaa kaikki alueella kasvavat syysrypsit tai -rapsit maanrajasta poikki joko saksilla tai terävällä puukolla ja kerää kasvinosat tarkasti talteen isoon kassiin. 
  3. Punnitse paino ja kirjaa lukema itsellesi muistiin jatkokäyttöä varten. 
  4. Toista mittaus uudelleen muutaman kerran eri lohkon osista. Jos tiedät lohkon kasvustossa olevan vaihtelua, kannattaa mittauksia suorittaa hieman erilaisilta alueilta, jolloin typpilannoitusmäärää voidaan tarkentaa lohkon eri osilla. 
  5. Ota yhteyttä Viljelijän Bernerin asiakasvastaaviin talven ja kevään aikana. Heiltä saat arvion syysöljykasvisi typpilannoitustarpeesta. 

Arvioi talvehtimisedellytyksiä 8-8-8 -muistisäännön avulla 

Biomassanäytettä kerätessäsi voit laskea yksittäisistä kasveista kasvulehtien lukumäärän ja mitata muutamista yksilöistä juurenniskan paksuudet. Ota samalla muutama yksilö irti maasta ja mittaa niiden juuren pituudet. Syysöljykasvien talvehtimisedellytykset ovat hyvät, jos 8-8-8 -muistisääntö täyttyy:  

  • kasveilla on vähintään 8 kasvulehteä 
  • juurenniskan paksuus on vähintään 8 mm 
  • pääjuuren pituus on vähintään 8 cm 

Jos joku tai jotkut vaatimuksista ei täyty, on hyvä jo syksyllä miettiä, mistä tämä johtuu. Silloin kaikki toimenpiteet ja olosuhteet ovat vielä hyvin mielessä ja korjaavien toimenpiteiden suunnittelu seuraavaa vuotta varten on helpompaa.