Kesäkuun loppupuolella, kuivissa oloissa kylvetyt rypsit ja rapsit ovat saattaneet taimettua epätasaisesti. Osa taimista on tullut pintaan vasta viikonvaihteen runsaampien sateiden jälkeen, joten näin ollen osa taimista on jo viidennellä lehdellä, kun osa vasta sirkkalehtiasteella. Eriaikainen taimettuminen kannattaa huomioida öljykasvien rikkatorjuntaan valmistautuessa.

Galera on laajatehoinen valmiste käytettäväksi pian öljykasvien taimettumisen jälkeen

Öljykasvikasvuston saavuttaessa 2-4 kasvulehtiasteen, rikkatorjunta Galeralla tulee ajankohtaiseksi. Galera vaatii aina rinnalleen Dassoil kiinnitteen. Galeran käyttömäärä on aina 0,3 l/ha, mutta Dassoilin käyttömäärää voidaan säätää 0,1-0,3 l/ha sen mukaan, onko esim. rikkakasveille muodostunut kuivuuden vuoksi paksu vahapinta. Älä kuitenkaan ylitä tätä suositusmäärää paremman tehon saamiseksi, sillä suurempi käyttömäärä voi vaikuttaa öljykasvien kukintarytmiin. Galeralla saadaan tehoa muun muassa savikkaan, valvattiin ja ohdakkeeseen. Galeran ja Dassoilin seokseen ei saa lisätä muita valmisteita. Galeraa käytettäessä tulee olla tarkkana ruiskutusajankohdalla sekä tulee olla tietoinen jälkikasvirajoituksista. Galeraa käytettäessä kasvulehtiä saa olla maksimissaan neljä kappaletta.

Butisan S soveltuu myös eri rytmissä taimettuneille lohkoille

Jos taimet ovat ehtineet kasvaa jo 4 lehtiastetta suuremmiksi tai rikkatorjunnan yhteydessä haluttaisiin torjua myös tuholaisia, voidaan käyttää esimerkiksi Butisan S-valmistetta. Butisan S valmiste on maa- ja kosketusvaikutteinen ja sitä voidaan käyttää kosteassa maassa aina 8 kasvulehteen saakka. On hyvä muistaa, että rikkakasvien tulee olla 1-2 -sirkkalehtivaiheessa ja maan tulee olla kostea. Butisan S -valmisteen peruskäyttömäärä on 1,5 l/ha, mutta savipitoisilla ja/tai multavilla mailla käyttömäärää lisätään ja vähennetään kevyemmillä mailla. Suositeltava vesimäärä ruiskutuksessa on 200-400 l/ha. Butisan S tehoaa muun muassa kylänurmikkaan, pillikkeeseen, saunakukkaan ja mataraan. Savikkateho ei ole riittävä, joten lohkon savikkatilanne kannattaa tarkistaa. Jos savikkaa on paljon ja myös kylänurmikka on isompi ongelma, kannattaa käyttää Butisan Top-valmistetta. Tällöin ruiskutus pitää tosin tehdä viimeistään, kun rapsissa tai rypsissä on kaksi kasvulehteä.