Kauan kaivatut sateet tulivat perunan kasvun kannalta viime tipassa. Rikkatorjunta jouduttiin tekemään poikkeuksellisen haastavissa olosuhteissa. Nyt tilanne kosteuden suhteen on aivan toinen. Etenkin Kokkola–Kuopio -linjan eteläpuolella sateita on saatu vähintäänkin riittävästi. Perunaruton leviämisen kannalta suotuisa säätilan tullee olemaan lähiviikkoina vallitseva. 

Parina edellisenä vuonna olemme saaneet tottua ”helppoon” rutontorjuntaan. Tälle vuodelle ennusmerkit ovat vähän erilaiset. Paine maatartuntaan on lievä, mutta alkuun kannattaa käyttää kuraitiivisiä ominaisuuksia sisältäviä valmisteita.

Rutontorjunnassa tärkeintä on riittävän aikainen ensimmäinen ruiskutus. Satakunnassa ja Suupohjassa ensimmäistä ruttokierrosta pitäisi päästä ajamaan vielä tällä viikolla. Valitettavasti kaikilla lohkoilla se ei onnistu. Muualla maassa torjunta on syytä tehdä viimeistään ensi viikon alussa. Vallitsevissa olosuhteissa kannattaa alussa panostaa systeemisiin, laajan tehon omaaviin valmisteisiin. Tällaisia ovat mm. Revus ja Infinito.

Jos ruiskutus aloitetaan hyvissä ajoin ennen kasvustojen sulkeutumista, ensimmäiseen kierrokseen voi riittää kosketusvaikutteinen valmiste. Kannattaa kuitenkin olla erityisen tarkkana, jos tähän strategiaan päädytään. Leimayn ja Cymbalin yhdistelmä on hyvä vaihtoehto. Lisäämällä Cymbal joukkoon saadaan hyvä ”puhdistava” vaikutus 2-3 vrk taaksepäin Tästä eteenpäin voidaan jatkaa systeemisillä valmisteilla. Cymbalia voi käyttää myöhemminkin kasvukaudella yhdessä kosketusvaikutteisten valmisteiden kanssa. Tämä saattaa olla tarpeen, jos ruiskutusväli on venähtänyt tai ruttopaine on kova.

Toiseen ja kolmanteen kierrokseen (kiivaimman kasvun vaiheeseen) kannattaa laittaa hyvin kasvissa liikkuvia pitkän suoja-ajan antavia valmisteita, kuten Zorvec Enicade ja Proxanil. Niistä Zorvec antaa täysin uudenlaista, pitkävaikutteista ruttosuojaa. Sateisissa olosuhteissa tulevat korostumaan sen erinomainen sateenkesto ja hyvä varsiruttoteho. Yhdessä Leimayn kanssa saadaan markkinoiden pitkäaikaisin teho (3-4 pv pitempi kuin muilla valmisteilla). On muistettava, että korkeintaan kolmasosa kaikista perunarutto ruiskutuksista saa olla Zorvecia.
Proxanilin sisältämä cymoksaniili tehoaine toimii kasvuston ”puhdistajana”, mutta ei anna pitkäaikaista suojaa. Tehon varmistamiseksi Proxanil kannattaa ruiskuttaa yhdessä kosketusvaikutteisen valmisteen kanssa; esim Shirlan on hyvä vaihtoehto. 

Vanhemmista valmisteista Infiniton käyttömäärä 1,6 l/ha antaa hyvän suojan myös suuremmassakin ruttopaineessa.

Loppukesän ruiskutukset ja lehtipoltteen torjunta

Loppukesän ruiskutuksiin soveltuvat parhaiten hyvän lehti- ja mukularuttotehon omaavat Leimay ja Ranman Top. Vaikka molemmat valmisteet ovat ns. kosketusvaikutteisia valmisteita, tunkeutuvat niiden tehoaineet lehden läpi antaen suojan myös lehden alapinnalle.

Rutontorjunnan yhteydessä kannattaa myös miettiä lehtipoltteen torjuntaohjelma. Lehtipoltteen torjunta on paras aloittaa laajimman tehon omaavilla valmisteilla, kuten Miradorilla tai Zaftralla, annoksella 0,5 l/ha. Niiden käyttöä ei suositella elokuun alun jälkeen, koska ne hidastavat tärkkelyksen muodostumista. Jos lehtipoltteen torjuntatarvetta esiintyy tämän ajankohdan jälkeen, on Narita annoksella 0,5 l/ha hyvä vaihtoehto.