Syysöljykasvien kylvön aika on taas pian käsillä. Syksyn viljelytoimenpiteisiin kannattaa panostaa, sillä hyvän sadon edellytykset rakennetaan jo kasvustoja perustettaessa syksyllä. Ajoissa ja kunnolla perustetut, hyvin talvehtineet kasvustot tuottavat kevätmuotoisia öljykasveja paremman sadon. Syysöljykasveissa on siis potentiaalia! 

Öljykasvien viljelyn monet hyödyt Suomessa tuotetulle öljykasvisadolle on kotimaisen teollisuuden ansiosta varma kysyntä. Lisäksi öljykasvien viljelyn kannattavuus on pysytellyt hyvällä tasolla, mikä tekee viljelystä mielekästä.  Öljykasvien viljely on myös helppo aloittaa, sillä viljan viljelyssä käytettävä konekanta voidaan hyödyntää sellaisenaan eikä erillistä konekantaa tarvita. Syysöljykasvien avulla tilan puinti- ja kuivauskapasiteettia voidaan kasvattaa ilman koneinvestointeja, sillä ne valmistuvat useimmiten ennen muita lajeja. 

Syysöljykasvit monipuolistavat viljelyä ja ne soveltuvat hyvin viljatilojen viljelykiertoon; niiden viljely katkaisee viljan tautikiertoa ja vähentää viljan tautien torjuntatarvetta. Aikaisen kukinnan ansiosta myös tuholaistorjunnan tarve on syysöljykasveilla huomattavasti pienempi kuin kevätmuotoisilla. Aikaisesta kukinnasta hyötyvät myös pölyttäjät. Lisäksi syysöljykasvien viljelyn avulla lisätään toivottua talvipeitteisyyttä.  

Öljykasvit muokkaavat maata syvälle kasvavalla paalujuurellaan, mikä näkyy hyötynä seuraavalle kasville. Öljykasveilla onkin hyvä esikasviarvo viljoille ja se on osoitettu useissa tutkimuksissa. Esimerkiksi ProAgria Lohkotietopankin mukaan öljykasvien esikasviarvo on ollut keskimäärin +200 kg/ha. Aikaisen kylvöajankohdan (heinä-elokuun vaihde – elokuun puoliväli) vuoksi syysöljykasvien esikasveiksi soveltuvat parhaiten erilaiset viherlannoitusnurmet ja saneerauskasvipellot sekä kesannot, nurmet, aikaiset viljat ja herne. 

 

Katso myös tallenne syysöljykasvitilaisuudesta 27.6.2023 syysöljykasviwebinaari