TärkkelysperunaTärkkelysperuna

Mennyt kevät osoitti jälleen, että olosuhteet perunan viljelyn eri alueilla vaihtelevat.

Tälle vuodelle valikoimasta on valitettavasti poistunut Spotlight Plus valmiste. Tätä kirjoitettaessa on täysin selvää, ettei ko. valmistetta saa käyttää rikkatorjuntaan keväällä 2023. Etenkin tartarlajien torjuntaan tämä luo haasteita.

Uutena on käyttöön tullut BackRow Max kiinnite. Se pitää maanpinnan kosteana muutaman sentin pinnasta, antaen maavaikutteisille rikka-aineille lisää tehoa. Kokeissa on huomattu selkeää parannusta mm. savikka ja saunakukka tehoihin. Tuote pienentää myös tuulikulkeumaa. Jo taimettuneelle perunalle suositellaan 0,2 l/ha käyttömäärää.

Perunan rikkakasvien torjuntaan meillä on edelleenkin useita vaihtoehtoja. Tosin pohjavesialueilla valikoima käy kapeaksi. Niillä ei voida käyttää Metro/Mistral, eikä Titus.

Kun rikkatorjuntaa pohditaan, niin lohkon rikkalajisto on se keskeinen valintakriteeri.

Ohjelmia perunan rikkatorjuntaan

Ei ongelmarikkoja (matara, valvatti, ym), ruiskutus kun peruna tulossa pintaan.

1.      Proman 2,0 l/ha + BackRow Max 0,4 l/ha

2.      Fenix 1,5 – 2,0 l/ha + Metro 250 g/ha + BackRow Max 0,4 l/ha

3.      Metro 250 g/ha + Titus 25 g/ha + BackRow max 0,4 l/ha

Kun mataraa tai rikkakoisoja (musta- tai kehtokoiso)

1.      Centium 0,25 l/ha selvästi ennen perunan taimettumista (vain joka 3. vuosi samalla lohkolla)

- eloperäisillä mailla Centiumin teho voi jäädä heikoksi

2.      Proman 2,0 l/ha + BackRow Max 0,4 l/h, kun peruna taimettumassa

- kun ei käytetty Centiumia

3.      Tarvittaessa Titus 25-35 g/ha +Sito-kiinnite 0,2 l/ha 10 – 14 vrk edellisestä

Valvatti- ja ohdake-ohjelma

1.      Proman 2,0 l/ha + BackRow Max 0,4 l/h, kun peruna taimettumassa

2.      Titus 30 – 40 g/ha + Sito kiinnite 10 – 14 vrk edellisestä, kun valvatista tullut uusia ruusukkeita pintaan.

Heinämäisten rikkakasvien torjunta Targa Super 2,0 – 2,5 l/ha. Lisäksi suositellaan kiinnitteen käyttöä (esim Sito 0,2 l/ha) etenkin, jos käytetään alinta käyttömäärää.

Titus WG valmistetta ei saa käyttää perunan siemenviljelyksillä tai mikrotaimista, minimukuloista tai kloonilisätystä materiaalista perustetuilla siemenperunaviljelyksillä eikä kasvihuoneissa ja harson alla viljeltävällä perunalla. Tuotteen enimmäiskäyttömäärä on 50 g/ha/kasvukausi.

Paras keino torjua valvattia ja ohdaketta on käyttää välivuosina viljalla joko Ariane S – valmistetta tai Quelex Comboa. Usein yksi välivuosi ei riitä, vaan tarvitaan ainakin kaksi vuotta. Sen jälkeen on suositeltavaa istuttaa voimakkaan varsiston omaavia lajikkeita.

Kuva: Kuivuuden seurauksena myös rikkaruohojen taimettuminen on epätasaista.