Kevätrapsinviljelyä KauhavallaKevätrapsinviljelyä Kauhavalla

12.6.| JULKAISTU

Kirjoittaja asiakkuuspäällikkö Juha Kuusisto, Viljelijän Berner

Kolmannessa Kasviöljyä pellolta pulloon sarjassa seuraamme kevätrapsin viljelyä Pohjanmaalla Hietamäkien suvun tilalla Kauhavalla Kankaan kylässä.

Tilaa viljelevät veljekset Jarmo Hietamäki ja Matti Hietamäki sekä käytännön töistä vetovastuun jo nuorena ottanut Jarmon poika Jaakko. Tilan historia ulottuu Jarmon ja Matin paapan paappaan, joka aloitti viljelyn Lapuan Hellanmaassa 1800-luvun puolivälin paikkeilla. Heidän paappansa isän hallintaan tila siirtyi 1924, jolloin se myös siirtyi nykyiselle paikalleen Kankaan kylään. Tilaa on kehitetty määrätietoisesti kymmenestä hehtaarista nykyiseen noin 300 hehtaariin.

Tilalla viljelty useita vuosia kevätrapsia

Tilan viljelykierto halutaan pitää monipuolisena ja tällä hetkellä tilalla on viljelyssä ohraa, kauraa, kevätvehnää, syysvehnää, ruista, rapsia ja hernettä. Tilalla on viljelty useita vuosia kevätrapsia alueelle ehkä hieman tyypillisemmän kevätrypsin sijaan. Tänäkin vuonna rapsia on viljelyssä mittavalla pinta-alalla. Tällä tavoitellaan parempaa porrastusta syksyn kiireiseen puintiaikaan. Hietamäet ovat huomanneet kevätrapsin sadontuottokyvyn ja ovat saaneet siitä hyviä kokemuksia jopa haastavina kasvukausina sadonkorjuun viivästyessä. ”Huono rapsi voittaa hyvän rypsin”, juttelee Jarmo. Tilalle on valikoitunut lajikkeeksi Brander-kevätrapsi. Viljelijät ovat olleet tyytyväisiä Branderiin, koska sillä on nopea alkukehitys, huippusato kohtuullisella kasvuajalla. Lajikkeella on myös vahva varsi sekä korkea öljypitoisuus. Myös rapsin esikasviarvo on vakuuttanut viljelijät.

Perinteinen maanmuokkaus eli kyntö on todettu tilalla toimivaksi menetelmäksi, mutta myös kevytmuokkausta tehdään olosuhteiden salliessa. Tämänvuotiset rapsilohkot ovat syksyllä kynnetty ja maalajina näillä lohkoilla on erittäin runsasmultainen hieno hieta. Esikasvina on ollut ohra. Rapsin pääsee kylvämään jo aikaisessa vaiheessa eikä se ole niin tarkka maanlämmöstä, toteavat Hietamäet.

Tarkkaan harkittu kylvöstrategia

Rapsien kylvömuokkaus on tehty hieman poikkeavalla tavalla. Käytössä oli etulaudalla varustettu jyrä, jolla kylvöpohja saatiin tiivistettyä niin, etteivät rapsin siemenet mene kylväessä liian syvälle alueen tunnetusti pehmoisilla maalajeilla. Samalla saatiin minimoitua ylimääräistä kosteuden haihtumista.

Brander-kevätrapsit kylvettiin 12. toukokuuta kotikenttäetuun luottaen – kylvöt tehtiin nimittäin Kauhavalla valmistetulla Junkkari-kylvökoneella, jossa sekä siemen että lannoite menevät saman vantaan kautta maahan. Kylvösyvyys on pyritty pitämään noin 2 cm:ssä. Kylvölannoituksena käytettiin moniravinnelannoitetta ja typpilannoitustasoksi kylvön yhteydessä asetettiin 110 kg/ha. Lannoitusta on tarkoitus täydentää myöhemmin tarpeen mukaan pintalevityksellä.

Kylvötiheytenä käytettiin 100 kpl/m2. Kasvuun lähtö tapahtui nopeasti ja taimet tulivat pintaan jo viikossa. Rapsin taimettumisen jälkeen sää kylmeni ja hidasti kasvun edistymistä, jolloin myös kirppoja alkoi esiintyä ja ne uhkasivat pieniä taimia. Kasvituhojen välttämiseksi 7.6 mennessä kirppatorjuntaa on tehty jo kahteen kertaan. Jarmo Hietamäen mielestä suurin painajainen rapsin viljelyssä ovat kuoriaiset ja niiden torjuntaan pitää valmistautua ”henkisesti” jo tammikuussa, kun kylvöpäätöksiä tehdään.