Berner on mukana kotimaisen perunatärkkelystuotannon kehityshankkeessa, jonka tavoitteena on vähentää viljelyn ympäristövaikutuksia sekä parantaa tuotannon kannattavuutta ja tiedon kulkua viljelystä ketjussa aina kuluttajille asti. Perunatärkkelys on elintarvikekäytön lisäksi tärkeä raaka-aine muun muassa paperi- ja kartonkiteollisuuden pinnoitemateriaaleissa.

28 pilottitilaa Satakunnasta ja Pohjanmaalta

Ympäristövaikutuksia pyritään vähentämään viljelytapoja kehittäen, muun muassa tehostamalla ravinteiden käyttöä teknologian avulla.  Tuotannon kannattavuuden parantamiseen tähdätään esimerkiksi nostamalla mukula- ja tärkkelyssatoa uusin viljelymenetelmin.

Uusia tapoja toimia testataan 28 pilottitilalla Satakunnassa ja Pohjanmaalla. Pilottitiloilla on käytössään teknologiapaketti, johon kuuluu Mtechin Minun Maatilani -ohjelmisto sekä sääasema. Kasvustoista tehdään kasvukauden aikana ravinnemittauksia eri kasvuvaiheissa ja tavoitteena on löytää optimit tärkkelystuotannon näkökulmasta.  

- Yhdistämällä olosuhdetieto muuhun mittausdataan ja yhdistetään toimenpiteisiin, voidaan yhdessä viljelijöiden kanssa löytää parhaat käytännöt tukemaan hankkeen tavoitteita, kertoo liiketoimintajohtaja Kalle Erkkola Viljelijän Berneriltä.  

Pilottitiloilla tehtävistä havainnoista ja tuloksista kerromme lisää viestintäkanavissamme kasvukauden aikana. 

Pilottitiloilla testataan uusia viljelykäytäntöjä. Kuvassa havainnoidaan lannoitestrategioiden eroja.

Kasvava tarve vastuullisuustiedolle koko ketjussa

Bernerin sitoutuminen kestävän kehityksen edistämiseen ja kuluttajien kasvavat vaatimukset esimerkiksi elintarvikkeiden ja pakkausmateriaalien osalta lisäävät tarvetta yhä läpinäkyvämmälle tiedolle tuotteiden vastuullisuudesta. Vastatakseen näihin kasvaviin tarpeisiin Berner ja ruokaketjun ohjelmistotalo Mtech ovat solmineet monivuotisen yhteystyösopimuksen tärkkelysperunan sopimusviljelyn ja viljelyteknologian kehittämiseksi. Kehityksessä tärkkelysperunan tuotantoon keskittyvillä pilottitiloilla hyödynnetään Mtechin Minun Maatilani -alustaa, joka on Suomen johtava maatilaohjelmisto.

 

Hankkeessa pilotoidaan myös Food Data Finland -kasvumoottorihankkeen toukokuussa 2023 julkaisemaa digitaalista tietomallia, jolla esimerkiksi viljelyn tuotantotapaan tai muu tuotannon vastuullisuuteen liittyvä tieto voidaan viestiä arvoketjussa eteenpäin, aina kuluttajille asti. Tietomallin toteuttaminen yhdessä Mtechin maatilaohjelmiston kanssa helpottaa tuotteiden vastuullisuuden vertailua sekä jäljitettävyyttä.

Viljelytoimet keskeisessä roolissa ympäristövaikutusten vähentämisessä

Merkittävä osuus tärkkelystuotteiden ympäristövaikutuksista aiheutuu viljelyprosesseissa. Siten sopimusviljelyn kehittäminen ja teknologioiden laaja hyödyntäminen on suuri mahdollisuus vaikuttaa koko ketjun ympäristötehokkuuteen.

- Pilottitiloilla käytössä oleva järjestelmä mahdollistaa tarvittaessa myös tuotteiden GS1-standardeihin perustuvan jäljitettävyyden toteuttamisen kustannustehokkaasti teollisessa mittakaavassa, kertoo Mtechin kaupallinen johtaja Mikko Jääskeläinen.

Vastuullisesti tuotettujen biopohjaisten tuotteiden kysyntä eri sovelluksissa on voimakkaassa kasvussa. Tänä vuonna 140 vuotta täyttävä perheyhtiö Berner on biopohjaisen kasvustrategiansa mukaisesti investoinut viime vuosina vahvasti kotimaisten biopohjaisten tuotteiden kehitykseen ja yhtiön rooli muun muassa biopohjaisten side- ja liima-aineiden tuotannossa on yritysostojen (Chemigate 2021 ja Finnamyl 2022) myötä kasvanut voimakkaasti. Tässä tuotantoketjussa suomalaisella perunatärkkelyksellä on tärkeä merkitys ja siihen panostetaan konsernissa tällä hetkellä vahvasti. Perunatärkkelystä sopimusviljelijöiden kanssa tuottavat Finnamyl ja Lapuan Peruna sekä perunatärkkelystä erilaisiin biopohjaisiin sovelluksiin jalostava Chemigate ja yhtiössä jo 90 vuotta toiminut maatalousliiketoiminta täydentävät toisiaan.