Tautitorjunnan mahdollisuudetTautitorjunnan mahdollisuudet

Kirjoittaja kehityspäällikkö Janne Laine, Viljelijän Berner

Miettiessä tautitorjunnan hyötyjä ja kannattavuutta kevätviljoilla kannattaa ajatella mitä viljan ostaja haluaa ostamaltaan viljalta. Maailmanpolitiikan tilanne on epävakaa ja tarvetta voi tulla paljonkin hyvälaatuiselle viljalle. Sään ääriolosuhteet ovat alkaneet nostaa päätään jo keväällä eteläisessä Euroopassa mikä voi vaikeuttaa viljan tuotantoa näissä maissa. Kevätvehnän hinta on yhä edelleen melko hyvä syksyn noteerauksissa ja viljan hintaa on ollut mahdollista kiinnittää hyvälle tasolle. Tämä tarkoittaa, että mitä enemmän saat tuotettua kiloja, sitä paremmin tuotanto kannattaa. Näin tilanne on ollut ennenkin, mutta nyt yhden tonnin sadonlisä tuntuu enemmän kuin pari vuotta sitten. Pienijyväisellä ja alhaisen hehtolitrapainon viljalla on tulevana syksynä selkeästi heikommat mahdollisuudet tehdä tiliä verrattuna suurijyväiseen ja hyvälaatuiseen viljaan.

Tulevana kesänä kannattaa varastoon hankkia monipuolinen valikoima tautiaineita. Enää tautiaineilla ei välttämättä torjuta pelkkiä tauteja vaan samalla voidaan vaikuttaa viljan kuivuudenkestokykyyn. Ascra Xpro valmisteella on viljoilla laajat ja pitkävaikutteiset tehot tauteihin ja samalla estetään kuivuusstressin muodostumista. Ascra Xpro on selkeästi markkinoiden tehokkain valmiste estämään kuivuusstressin vaikutuksia. Delaro SC 325 valmisteen strobi estää myös kuivuusstressin muodostumista, mutta vaikutus on pienempi kuin Ascra Xpro:lla.

Resistenssin hallinnan näkökulmasta monipuolisuus on valttia. Kannattaa välttää tilannetta ainakin useampana vuonna peräkkäin samalla lohkolla, jossa peittausaineen ja tautiaineen tehoaineryhmät ovat samoista ns. FRAC-luokista (fungicide resistance action committee). Myös ruiskutettavissa aineissa vaihtelu on hyväksi. Revytrex on vehnällä loistava vaihtoehto ja hoitaa resistenssin hallintaa erinomaisesti uuden revysol-tehoaineen ansiosta. Jos jotain tautiainetta on käytetty paljon samalla lohkolla useita vuosia, kannattaa valita Revytrex tälle lohkolle.

Jaettuun tautitorjuntaan kannattaa varautua ainakin osalla lohkoista erityisesti tilanteessa, jossa tila viljelee paljon viljaa ja viljelykierrossa on vähemmän muita kasveja kuin viljaa. Delaro SC 325 sopii hyvin rikkatorjunnan yhteyteen, koska valmiste tehoaa erinomaisesti verkkolaikkuun ohralla ja pistelaikkuun vehnällä. Jos on ajasta pulaa ja ruiskuttaminen on vaikeaa lippulehtivaiheessa-tähkälle, kannattaa ruiskutus ehdottomasti tehdä edes kerran korrenkasvun alussa. Annoksen pitää kuitenkin olla normaalia suurempi. Ascra Xpro tai Revytrex ja jopa Delaro SC 325 ovat hyviä vaihtoehtoja.

Punahomeet ovat viljan ostajan näkökulmasta suuri haitta. Kukaan ei halua ostaa homeista viljaa. Jos kylvöt ovat kesken ja vilja on peittaamatta, tee peittaus esim. Redigo Pro tai Vibrance Trio-valmisteella. Nämä peittausaineet estävät homeiden leviämistä jo aikaisessa vaiheessa. Proline 250 EC ja Delaro SC 325 tehoavat punahomeeseen estäen DON-toksiinien muodostumista. Jo pienempi annos jompaakumpaa ainetta rikkatorjunnan yhteydessä voi estää homeiden leviämistä. Tästä on kokemuksia koetoiminnan kautta.

Jos et torju tauteja, otat heti riskin. Satosi ei välttämättä kelpaa tai hinta laskee. Laatulisät jäävät tulematta. Esimerkiksi vuoden 2022 hintaero leipä- ja rehuvehnän välillä oli todella selkeä. On myös hyvä muistaa, että antamasi ravinteet voivat kulua hukkaan tautisessa kasvustossa, jolloin muodostuu ympäristökuormitusta ja rahallista menetystä.

Toki kasvustoja pitää tarkkailla ohjeiden mukaan, mutta homman hankaluus on siinä, että tautipatogeeni on jo voinut infektoida kasvin ja silti et vielä näe itse tautia. Tässä vaiheessa yleensä saadaan paras teho. Kannattaa huomioida useita asioita ruiskutuspäätöstä tehtäessä. Jos vilja on hyvässä kasvussa, viljelykierto on vähäinen, maa on kevytmuokattua ja sateita on saatu jonkin verran, alkaa olla perusteluita tautitorjunnan tekemiseen. Mutta samalla on hyvä muistaa, että kuivuusstressiä voidaan estää oikealla tautiaineella eli hyvään kasvustoon kannattaa panostaa tilanteessa, jossa ennusteissa on luvassa vähän vettä ja paljon lämpöä.

VerkkolaikkuVerkkolaikku
Vehnän pistelaikkuVehnän pistelaikku

Kasvitaudit vähentävät yhteyttävää pinta-alaa, jolloin kasvu heikentyy.