Conaxis tehoaa saunakukkaanConaxis tehoaa saunakukkaan

Conaxis on BASF:n uusin maavaikutteinen rikkakasvien torjunta-aine herneelle, härkäpavulle sekä kevät- ja syysrapsille. BASF:n mukaan kustannustehokkaasta Conaxista on saatu koekäytössä erittäin hyviä kokemuksia ja lisäksi sen käyttäminen tasaa mukavasti normaalin ruiskutusajan työhuippua.

Ennen taimettumista

Conaxis tehoaa hyvin saunakukkaan, mataraan, pihatähtimöön, peippiin ja ristikukkaisiin kasveihin kuten lutukkaan tai rikkasinappiin. Herneen ja härkäpavun viljelyssä valmiste on erinomainen peruspilari rikkatorjunnassa ja monipuolinen komponentti myös tankkiseoksissa. Conaxis ruiskutetaan kylvön jälkeen, ehdottomasti ennen viljelykasvin taimettumista. Jos viljelykasvi on jo ehtinyt taimettua, sitä ei voi enää käyttää. Tällöin rikkakasvien torjuntaan soveltuu esimerkiksi herneellä ja härkäpavulla Basagran SG. Myös rapsilla, sekä kevät- että syyskylvöisellä, oikea käyttöajankohta on aina ennen taimettumista. Rapsin viljelyssä on otettava huomioon myös riittävä, vähintään 2 sentin kylvösyvyys, jotta siemen ei joudu kosketukseen valmisteen kanssa. Syysrapsin rikkatorjuntaan Conaxis on kustannustehokas vaihtoehto. Kylvön jälkeen tehtävä ruiskutus vaikuttaa suoraan talvehtivan saunakukan määrään ja vähentää rikkatorjunnan tarvetta seuraavana keväänä. Syysrapsille sopiva käyttömäärä on 1,25 litraa / hehtaari ja useimmissa tapauksissa sillä saadaan hyvä torjuntatulos syysrapsilla myös ilman seoskumppaneita.

Käyttömäärä ja seoskumppanit

Conaxis sisältää kahta maaperän kautta vaikuttavaa tehoainetta, klomatsonia ja dimetenamidi-P:tä, jotka vaikuttavat rikkakasvien aineenvaihduntaan ja solujen jakautumiseen. Klomatsoni kuuluu vaikutustavaltaan HRAC-ryhmään F4 ja dimetenamidi-P ryhmään K3. Samaan ryhmään kuuluvien, eli samalla tavalla vaikuttavien, aineiden toistuva käyttö voi aiheuttaa resistenssiä.

Jotta rikkakasveista ei kehittyisi kasvinsuojeluaineille vastustuskykyisiä, on suositeltavaa käyttää eri tehoaineryhmään kuuluvaa seoskumppania tai käyttää säännöllisesti toiseen vaikutustapaan perustuvia kasvinsuojeluaineita. Hernettä viljeltäessä seoskumppaniksi sopivat esimerkiksi lehtien ja maan kautta vaikuttavat, tehoaineryhmään C1 kuuluva Metro tai ryhmään K1 kuuluva Stomp. Seoskumppania käytettäessä Conaxista käytetään 0,8–1,0 litraa / hehtaari. Maassa oleva kosteus parantaa valmisteen tehoa, mutta tehoaineena oleva dimetenamidi-P toimii kuivemmissa oloissa kuin maavaikutteiset aineet yleensä. Tämä lisää varmuutta keväällä tehtävien ruiskutusten onnistumiseen. Jos maassa on runsaasti orgaanista ainesta, kuten olkea, valmisteen teho voi olla heikompi. Maavaikutteiselle valmisteelle biologinen optimiteho saadaan, kun vesimäärä ruiskutuksessa on yli 200 litraa / ha.

Käyttörajoitukset

Normaalisti korjatun ja Conaxis’illa käsitellyn kasvuston jälkeen ei ole viljelyrajoituksia eikä Conaxiksen käyttö keväällä estä syysviljan kylvöä syksyllä. Valmistetta ei saa käyttää pohjavesialueilla, eikä dimetenamidi-P:tä sisältävää kasvinsuojeluainetta saa käyttää useammin kuin joka kolmas vuosi samalla lohkolla. Valmisteen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää. Valmiste on rekisteröity herneen, härkäpavun, soijapavun ja kevät- ja syysrapsin rikkatorjuntaan. Muilla öljykasveilla, kuten rypsillä käytettäväksi sitä ei ole rekisteröity.