uutinen
25.9.2019

Suojaa taimet hirvieläinten tuhoilta

Hirvieläimien tekemät tuhot taimikoissa ovat yleisiä aiheuttavat mittavia vahinkoja metsätaloudelle. Hirvieläinvahingot haittaavat taimikon kasvua ja heikentävät puun laatua. Usein tuhoja esiintyy samoissa taimikoissa vuosittain niillä alueilla, joilla hirvieläimiä talvehtii runsaasti. 80-90 % tuhoista tapahtuu mäntytaimikoissa, joihin hirvieläimet hakeutuvat talvella muun ravinnon ollessa vähissä. Myös koivutaimikot ovat hirvieläinten suosiossa.

Trico on tarkoitettu havu- ja lehtipuiden suojaamiseen hirvieläinten tuhoilta. Trico on vaalea, hieman sakea neste, joka ruiskutetaan sellaisenaan suojattavien puuntaimien latvaosiin. Vaalealla nesteellä käsitellyt puut erottuvat selvästi. Aineen teho perustuu lampaanrasvaan, jonka haju on hirvieläimille epämiellyttävä ja Trico-käsitellyt taimet eivät maistu niille. Trico on erittäin hellävarainen kasville. Se soveltuu käytettäväksi kaikilla puulajeilla, joita hirvieläimet uhkaavat syödä.

Metsäntutkimuslaitoksen tekemissä kokeissa Tricolla on saatu erinomaisia torjuntatuloksia sekä talvi- että kesäkäytössä. Kuusamossa tehdyssä kokeessa käsittelemättömillä männyntaimilla latvakasvainsyötyjä puita oli 12-20 % ja latvakiehkurasta oksasyötyjä 32-49 %. Trico-käsitellyissä taimissa syötyjen osuus vaihteli 0-2 % välillä. Myös oksasyöntien määrä väheni Trico-käsittelyllä yli 59 prosentista alle 10 prosenttiin. Suojausvaikutus oli siis erinomainen.

Tyypillisin käyttökohde talviaikaiseen suojaukseen on noin 1-3 metrinen mäntytaimikko, jossa on havaittu taimien syöntiä. Tarvittaessa myös pienempiä taimikoita voidaan suojata. Yleensä taimikosta kannattaa suojata ensiharvennuksen jälkeen kasvatettavaksi aiotut taimet. Käyttö on mahdollista myös kesäkaudella esimerkiksi koivun taimien suojaamiseen. Laimentamatonta valmistetta levitetään suojattavaksi tarkoitettujen taimien latvaosiin syyslokakuussa 5-10 ml/taimi ja 10 l/ha suojattavien taimien koosta ja määrästä riippuen esim. reppu- tai paineruiskulla.

Ennen työn aloittamista aine kannattaa pitää lämpimässä, jotta se sumuuntuu hyvin ja levitys onnistuu parhaiten. Ruiskutushetkellä käsiteltävien taimien on oltava kuivia, sulia ja lumettomia, jotta aine tarttuu niihin hyvin. Lämpötilan on oltava käsittelyhetkellä 0 °C yläpuolella. Syksyllä tehdyn käsittelyn vaikutus kestää yli talven. Sade tai sumu pian käsittelyn jälkeen heikentää valmisteen tehoa, sillä se estää nesteen kuivumisen kasvin pinnalle. Käytön jälkeen ruisku pestään puhtaalla vedellä ja pesuaineella.

Varmista kasvinsuojeluaineen turval­linen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.


Tilaa uutiskirje