uutinen
19.12.2016

Syysöljykasveista lisäpotkua viljelyyn

Elinvoimainen maatilatalous, ELINA-hanke järjesti yhteistyössä alan toimijoiden kanssa ajankohtaisen syysöljykasvitilaisuuden 8.12. Hirvihaaran Kartanossa Mäntsälässä.

Päivän aluksi kuultiin ProAgria Etelä-Suomen talousasiantuntija Juha Heleniuksen alustus kasvivalintojen vaikutuksesta tilan talouteen. ProAgrian Lohkotietopankista kerättyjen vertailutietojen perusteella rypsi ja rapsi ovat tehneet tasaisinta ja enimmäkseen positiivista tulosta viljoihin verrattuna (2011-2015 tulokset). Myös satotasolla on suuri merkitys kannattavuuteen. Nykyisellä hinta- ja kustannustasolla vaaditaan 5:llä tai 6:lla alkavia viljasatoja (muutama vuosi sitten vastaava vaatimus oli 4 500 kg/ha). Mutta öljykasveilla (ja palkokasveilla) ”riittää” keskisato (1700-1800 kg/ha) kannattavaan tulokseen.

Öljykasviasiantuntija Kati Lassi Avena Nordic Grainista kertoi öljykasvimarkkinoihin ja hinnanmuodostukseen vaikuttavista tekijöistä. Maailman tuotetuin öljykasvi on soija ja sen tuotannolla, kysynnällä ja varastoilla on suuri vaikutus markkinoihin. Öljykasvien markkinahinnat ovat pysyneet viime vuosina suhteellisen vakaina, mikä on tuonut omalta osaltaan varmuutta viljelyyn. Esityksen lopussa arvioitiin myös lyhyesti markkinahintojen kehitysnäkymiä lähivuosina.

Rapsi.fi-projektin tuloksista kertoi kiinnostuneelle kuulijakunnalle projektivastaava Petri Lintukangas. Esityksessä käytiin läpi niin lannoitusta, tuholaisasiaa kuin erilaisia muokkaus- ja kylvömenetelmiä. Havainnollistavien kuvien kautta saatiin esimerkkejä syysöljykasvien viljelystä. Petri kertoi myös tiivistelmän Ruotsin rapsimestari Gunnar Henningssonin keinoista onnistua öljykasvinviljelijänä.

Bernerin markkinointipäällikkö Lasse Matikainen pohti omassa puheenvuorossaan syysöljykasviviljelyn onnistumisen kulmakiviä. Esikasvivalinta näyttelee tärkeää osaa viljelyssä, oikean esikasvivalinnan kautta annetaan edellytykset oikea-aikaiselle kylvölle ja sitä kautta onnistumisen mahdollisuudet öljykasvin talvehtimiselle. Esikasveina voidaan käyttää aikaisten viljojen lisäksi esimerkiksi aikaista syysvehnää tai maanparannusmielessäkin hyvää apila+sinimailas+heinä-kasvustoa tai muita vastaavanlaisia ratkaisuja.

Bayerin puheenvuorossa agronomi Janne Laine kertoi mm. uudesta tulossa olevasta öljykasvien peittausaineesta (ei neonikotinoidi). Peittausaineen koetulokset näyttävät lupaavilta ja valmisteelle ollaan hakemassa rekisteröintiä.

Tilaisuudessa todettiin, että öljykasvien viljely on viimevuosina lisääntynyt, ja pinta-alaa voidaan entisestäänkin lisätä. Syysöljykasvien viljelystä on Suomessa saatu myönteisiä kokemuksia, ne ovat onnistuessaan hyvin tuottoisia kasveja ja antavat viljatilalle arvokasta viljelykiertoa. Halukkuutta syysöljykasvien viljelyyn olisi, mutta moni kokee aloituksessa suurimmaksi ongelmaksi ja aloituksen esteeksi esikasvi-valinnan, minkä kasvin jälkeen syysöljykasvin kylvö onnistuisi parhaiten?

Iltapäivällä keskusteltiin myös ProAgria Etelä-Suomen hallinnoiman ELINA-hankkeen tarjoamasta pienryhmätoiminnasta Terhi Mäkilän johdolla. Hankkeen turvin on käynnistetty jo useita pienryhmiä mm. mallasohran ja kerääjäkasvien ympärille. Myös syysöljykasvi-aiheista pienryhmää ollaan perustamassa, ja tilaisuudessa muutamia pienryhmäläisiä jo ilmoittautuikin mukaan. Mikäli olet kiinnostunut syysöljykasvien pienryhmätoiminnasta, ota yhteyttä: terhi.makila@proagria.fi tai puh. 040 7092 478.

Päivän päätteeksi oli vielä mahdollisuus käydä tutustumassa läheisellä syysöljykasvilohkolla. Illan hämärtyessä käytiin pellonlaidalla vilkasta ajatustenvaihtoa syysöljykasvuston talvehtimisesta, viljelylohkon pinnanmuodoista ja muokkaushistoriasta sekä yleensä syysöljykasvien viljelystä, oikeaan pienryhmätoiminnan tapaan! Kiitos kaikille osallistujille mukavasta ja antoisasta syysöljykasvipäivästä!

 

Katso tästä päivän esitykset:

Juha Helenius, ProAgria

Petri Lintukangas, rapsi.fi

Kati Lassi, Avena

Lasse Matikainen, ViljelijänBerner

Janne Laine, Bayer

Terhi Mäkilä, ProAgria

 

 


Tilaa uutiskirje