Uutinen
31.8.2022

Syysviljojen ajankohtaiset kasvinsuojelun vinkit

Syysviljojen kylvö nyt mahdollista, panosta kasvuun lähtöön

Kiinnostus syysviljojen viljelyyn kasvaa vuosi vuodelta ja syysviljojen viljelyssä onkin paljon etuja. Syysviljat hyödyntävät hyvin maan kosteuden keväällä ja kestävät kesän kuivuutta kevätviljoja paremmin. Myös syysviljalajikkeiden tähkäkoko ja satopotentiaali ovat kevätviljoja suurempia. Puintiin päästään myös yleensä kuivemmissa olosuhteissa mikä tuo kustannussäästöä.

Syksyn puinnit ovat edenneet hyvin ja samalla syysviljoille vapautuu peltolohkoja. Seuraavat pari viikkoa ovat vielä erinomaista aikaa kylvää syysviljaa. Kylvön kanssa kannattaa kiirehtiä, sillä aikaisella kylvöllä saadaan maksimoitua varsinkin juurten kasvua

Panosta juuriston kasvun parantamiseen ja lumihomeen torjuntaan

Hyvä pohja kasvulle ja voimakkaalle juuristolle rakennetaan syksyllä. Riittävän ajoissa tehty kylvö on perustamisen kulmakivi, kasville jää tällöin aikaa kasvaa ja kehittää juuristoa. Tehokas peittaus varmistaa hyvän kasvuun lähdön ja torjuu samalla kasvitauteja, kuten lumihometta. Kun lumihometta päästään torjumaan peittaamalla, saadaan hyvää suojaa tautia vastaan, vaikka esim. säistä johtuen lumihomeruiskutus jäisi tekemättä.

Vibrance Trio on kolmen tehoaineen peittausaineseos, jolla on laaja teho sekä siemen- että maalevintäisiä tauteja vastaan. Lisäksi se tukee erinomaisesti juuriston kasvua, mikä puolestaan edesauttaa kasvin kehitystä, talvehtimista ja myös selviytymistä kuivissa oloissa. Seedronissa on kaksi tehoainetta, joista molemmat tehoavat lumihomeeseen. Tuote on hyvin juokseva ja sen käyttökokemukset ovat olleet kaikin puolin hyvät.

Hivenravinteet ja erityisesti mangaani ovat tärkeässä roolissa kasvuun lähdössä. Peittauksen yhteydessä on paras hetki antaa myös hivenet, jolloin valinta on Wuxal Terios Mn+. Tällöin varmistetaan mangaanin ja muiden hivenien saanti heti itämisen jälkeen orastumisen alussa. Wuxal Terios Mn+ vaikuttaa positiivisesti juuriston kasvuun, parantunut ravinteiden saanti voimistaa kasvua ja juuristoa. Tuote voidaan sekoittaa kaikkien nestemäisten peittausaineiden kanssa ja käsittely onnistuu kaikilla nestepeittauslaitteilla.

Lisää hiveniä lehtien kautta

Mangaanin ja muiden hivenravinteiden tarve jatkuu kasvun loppuun asti syksyllä, joten lehtilannoitteiden käyttö on hyvin suositeltavaa syysviljoilla. Mangaanin on havaittu vahvistavan kasvustoa ja parantavan talvehtimista. Lehtilannoitekäsittelyn voi yhdistää lumihomeruiskutukseen ja tarvittaessa käsittely voidaan tehdä kahteen kertaan, jolloin ensimmäinen käsittely joko syysrikkatorjunnan yhteydessä tai hiukan tämän jälkeen. Wuxal-tuotteet, esim. Wuxal Multifluid ja Mangan 235 Jett sopivat hyvin tankkiseokseen tautiaineiden kanssa.

Mitä vähemmän rikkakasvimassaa, sen paremmin juuristo kasvaa

Syysviljojen rikkatorjunta on mahdollista hoitaa tehokkaasti jo syksyllä – jopa yhdellä tuotteella. Mateno Duo on huipputuote, jolla saadaan laaja-alainen teho leveälehtisiin ja heinämäisiin rikkakasveihin. Valmiste tehoaa erittäin hyvin mm. saunakukkaan, orvokkiin, mataraan ja tädykkeeseen, sekä hyvin kylänurmikkaan ja luohoon.

Mateno Duo pitää pellon puhtaana rikkakasveista koko syksyn ajan, näin ollen rikkakasvit eivät vie ravinteita syysviljalta ja heikennä sen talvehtimista. Keväällä ei tarvitse kiirehtiä ruiskutusten kanssa ja kevätitoisille rikkakasveille riittää pieni annos torjunta-ainetta.

Mateno Duolla saadaan torjuttua kylänurmikkaa jo syksyllä. Se vähentää kylänurmikan massaa pellolla ja tappaa pienet yksilöt. Orvokkiin saadaan myös vakuuttava teho syksyn ruiskutuksella. Paras torjuntatulos saadaan viljan ollessa 2-4 -lehtivaiheessa. Tuote sopii myös pohjavesialueille. Käsittely voi ohimenevästi vaalentaa viljaa, mutta talvehtimiseen se ei vaikuta.

Kahukärpänen kuriin

Viileä ilmanala hillitsee kahukärpästen tuloa syysviljoihin. Tuhohyönteistä kannattaa kuitenkin tarkkailla keltaisella liimapyydyksellä kylvetyistä syysviljakasvustoista heti orastumisen jälkeen ja torjua tuholainen ajoissa. Torjunta kannattaa tehdä samalla kun ruiskutetaan rikat Mateno Duo:lla.

Kahukärpäsen torjuntaan sopivat muun muassa Cyperkill 500 EC ja Hallmark Zeon.


Tilaa uutiskirje