RikkakasvejaRikkakasveja

Viljat ovat kehittyneet hurjalla vauhdilla johtuen viime viikon sateista ja lämpösumman kertymisestä. Alkukevään kuumuus ja kuivuus ovat aiheuttaneet sitä, että joillain alueilla on nyt hyvin monenlaisia kasvustoja, joissa samalla peltolohkolla esiintyy alueita, joiden viljelykasvit ovat eri kehitysvaiheissa. Tällaisella lohkolla osa siemenistä on vasta itänyt ja osa-alueita, joissa vilja alkaa olla kohta korrenkasvun alussa.

Tee päätökset rikkatorjunnasta kasvuvaiheen mukaan

Käsittelyä voidaan hiukan viivästyttää, jos halutaan odottaa rikkakasvien itämistä. Jos päätät vielä odottaa rikkojen itämistä, niin huomioi viljelykasvisi kehitysvaihe ainevalinnassa ja ruiskutussäädöissä. Muilla viljoilla kuin kauralla Quelex Comboa tai Refine Super SX:n ja Staranen seosta voidaan ruiskuttaa vielä lippulehtivaiheessa, mikä on suuri etu epätasaisesti kehittyneissä kasvustoissa. Tässä tapauksessa jotkin rikkakasvit voivat olla melko suuria, joten annokset pitää olla riittävän suuria.

Erityisesti kauralla pitää olla tarkkana ajoituksen kanssa joidenkin aineratkaisujen suhteen, jotta kaura ei pääse liian suureksi. Kaura on myös viljoista herkin reagoimaan torjunta-ainekäsittelyihin erityisesti myöhäisissä rikka- tai kasvunsääderuiskutuksissa. Muista torjua rikat viimeistään kauran korrenkasvun alussa. Jos torjunta viivästyy, Staranen ja esimerkiksi Premium Classic SX:n seosta voidaan ruiskuttaa hiukan korrenkasvun jälkeenkin.  

Lisää tehoa jaetulla käsittelyllä

Jaettu rikkakasvien torjunta voi nyt olla hyvä vaihtoehto niillä lohkoilla, joilla on päässyt kehittymään suuri rikkakasvipankki ja kasvustot ovat epätasaisia. Ensimmäisen putsauksen rikoista voi tehdä nyt ja toisen lippulehtivaiheessa.

Viime syksyn jäljiltä pelloilla voi esiintyä paljon vesiheinää. Myös ohdaketta, valvattia ja saunakukkaa näkyy tällä hetkellä pelloilla paljon. Vesiheinäongelmallisilla lohkoilla tankissa kannattaa nyt olla Starane 333 HL:ää, Staranen ja Alliancen seosta tai Quelexin ja Staranen seosta tai Ariane S:ää. Quelex Combo suuremmilla käyttömäärillä on varma suuremmankin saunakukan nitistäjä. Duplosan D:llä voi voimistaa saunakukkatehoa ja samalla saadaan erinomainen teho ohdakkeeseen ja valvattiin. Duplosan Max on erikoistuote ohdakkeen ja valvatin torjuntaan.  Käytettäessä Duplosan Maxia tai Duplosan D:tä ruiskutus tulee tehdä viimeistään korrenkasvun alussa, lippulehtivaiheessa ruiskutettuna nämä valmisteet voivat vaikuttaa haitallisesti viljelykasvin kasvuun ja satoon. Pesäkekäsittelyt ovat mahdollisia, jolloin ei päästetä rikkakasviongelmaa laajentumaan.

Muista riittävä vesimäärä ja hyvä kiinnite erityisesti rehevissä kasvustoissa

Nopea viljan kasvu voi olla haaste rikkatorjunnan kannalta ajatellen rikka-aineiden tunkeutuvuutta. Viljan lehtimassaa voi olla paljon suhteessa rikkojen määrään. Suurempi vesimäärä ja hyvä kiinnite auttavat aineita tunkeutumaan kunnolla kasvustojen läpi. Lohkolla, jossa viljelykasvin massaa on jo paljon ja rikat ovat pieniä, näistä toimenpiteistä saadaan hyötyä. Hyvä kiinnite tukee aina rikka-aineen tehoa parantamalla aineen tarttumista ja leviävyyttä lehden pintaan. Rikka-aine pystyy läpäisemään rikkakasvin vahakerroksen helpommin.  

Sorrento on todettu tehokkaaksi kiinnitteeksi torjuttaessa muun muassa ohdaketta ja valvattia. Gondor kuuluu jokaiselle tilalle, jolla on paljon ruiskutettavaa tai jos haluaa tehdä ruiskutuksia myös päivällä tai aikana, kun tuuli alkaa voimistumaan.

PillikePillike
Kuva 1. Pillike
ValvattiValvatti
Kuva 2. Valvatti
MataraMatara
Kuva 3. Matara

Observera de olika utvecklingsstadierna vid bekämpning av ogräs i stråsäd

Grödorna har utvecklats i snabb takt tack vare förra veckans regn och ackumuleringen av värmesumma. Vårens hetta och torka har lett till att det på vissa områden nu finns mycket varierande växtligheter där delar av skiften har grödor i olika utvecklingsstadier. På sådana skiften har en del frön precis grott medan andra delar av grödorna redan är i början av stråskjutningsfasen.

Gör beslut om ogräsbekämpning enligt tillväxtstadiet

Behandlingen kan skjutas upp lite om man vill vänta på ogräsens groning. Om du bestämmer dig för att vänta på att ogräsen gror, ta hänsyn till grödans utvecklingsstadium vid val av medel och sprutinställningar. För annan stråsäd än havre kan Quelex Combo eller en blandning av Refine Super SX och Starane fortfarande sprutas i flaggbladsstadiet, vilket är en stor fördel i ojämnt utvecklade bestånd. I sådana fall kan vissa ogräs vara ganska stora, så doserna måste vara tillräckligt stora.

För havre måste man vara särskilt noggrann med tidpunkten för vissa bekämpningsmedel, så att havren inte blir för stor. Havre är också den känsligaste stråsäden när det gäller reaktion på bekämpningsmedelsbehandlingar, särskilt vid sena ogräs- eller tillväxtreglerande sprutningar. Kom ihåg att bekämpa ogräsen senast i början av havrens stråskjutning. Om bekämpningen försenas kan en blandning av Starane och till exempel Premium Classic SX sprutas även strax efter stråskjutningen.

Ökad effekt med delad behandling

Delad ogräsbekämpning kan nu vara ett bra alternativ på de fält där det har utvecklats en stor bank av ogräs och bestånden är ojämna. Den första ogräsbekämpningen kan göras nu och den andra i flaggbladsstadiet.

Efter förra hösten kan det finnas mycket våtarv på fälten. Även åkertistel, åkermolke och baldersbrå syns för närvarande mycket på fälten. På skiften med problem med våtarv bör tanken nu innehålla Starane 333 HL, en blandning av Starane och Alliance eller en blandning av Quelex och Starane eller Ariane S. Quelex Combo i större doser är en säker bekämpare av större baldersbrå. Duplosan D kan förstärka effekten mot baldersbrå och samtidigt ge utmärkt effekt mot åkermolke och åkertistel. Duplosan Max är en specialprodukt för bekämpning av åkermolke och åkertistel. Vid användning av Duplosan Max eller Duplosan D bör sprutningen ske senast i början av stråskjutningen, sprutning i flaggbladsstadiet kan påverka grödans tillväxt och skörd negativt. Fläckbehandlingar är möjliga för att förhindra att ogräsproblem sprider sig.

Kom ihåg tillräcklig vattenmängd och ett bra fästmedel särskilt i frodiga bestånd

Snabb tillväxt av stråsäden kan vara en utmaning för ogräsbekämpningen vad gäller penetrering av ogräsmedlen. Det kan finnas mycket bladmassa i förhållande till mängden ogräs. En större vattenmängd och ett bra fästmedel hjälper medlen att tränga igenom bestånden ordentligt. På fält där grödans massa redan är stor och ogräsen små, är dessa åtgärder fördelaktiga. Ett bra fästmedel förbättrar alltid effekten av ogräsmedel genom att förbättra medlets vidhäftning och spridning på bladets yta. Ogräsmedlet kan lättare tränga igenom ogräsets vaxskikt.

Sorrento har visat sig vara ett effektivt fästmedel för bekämpning av bland annat åkermolke och åkertistel. Gondor är en produkt för varje gård med mycket sprutning eller om man vill spruta även under dagen eller när vinden börjar tillta.

PillikePillike
Bild 1. Dån
ValvattiValvatti
Bild 2. Åkermolke
MataraMatara
Bild 3. Måra