Helppokäyttöisellä NS-liuoksella korkeampaan lietteen typpitasoon

Jalasjärvellä Marttilan tilalla käytetään NS-liuosta sian- ja naudanlietteeseen pohjautuvan biokaasurejektiin sekoitettuna typenvahvistajana. Marttilan tilalla on useita lietealtaita, joten seossuhteita on kyetty hieman säätämään nurmelle ja viljalle erilaisiksi. Nurmen suhteen on täytynyt olla tarkkana rikin määrän suhteen, etteivät suositellut määrät pääsisi ylittymään.

Kyösti Marttila näkee NS-liuoksen suurimpina etuina sen edullisen typpikilohinnan sekä helpon käytettävyyden. Marttila kertoo, että lietettä saadaan ”jatkettua” koska sen riittävyys kaikille hehtaareille on tiukalla. NS-liuoksen kanssa voidaan levittää vähemmän per hehtaari ja vältetään tiivistymiltä, kun ajetaan huomattavasti pienempiä kuutiomääriä pellolle hehtaaria kohden. Hänen mukaansa myös TIME-hankkeessa tehtyjen kokeiden perusteella satovaste on ollut hyvä NS-liuoksella verrattuna pelkkään mädätteeseen tai rakeisiin lannoitteisiin, joten tuote todella toimii.

Marttilassa NS-liuoksen käyttö ei vaikuta juuri lietteen levitykseen, sillä sekoitus on kuitenkin pakollinen ja multaimet ovat muutenkin lietevaunuissa valmiiksi asennettuna. Lisäksi tuotteen käyttömäärä on pieni, joten säiliötilavuutta se ei vie turhaan ja levityskustannus on minimaalinen. Marttilassa lietteen sijoitus pystytään tekemään tarkasti ajo-opastimilla ja nykyaikaisilla lietevaunuilla, mutta ajon tarkkuus korostuu NS-liuoksen kanssa, koska päällekkäisyydet tai ”haukipaikat” näkyvät kasvustoissa heti.

Kyösti kertoo, että he ovat nähneet kasvustossa nurmella selvän eron jo parhaimmillaan viikossa levityksestä. Tuolloin veitsimultaimien kohdat näkyivät heti tuuheampina. Myöskään pian levityksen jälkeen tehdyssä rakeisen lannoitteen levityksessä typpisensorilla ei lisälannoitetta tarvinnut levittää käytännössä olleenkaan. Kyösti pohtii, että olisi mielenkiintoista vielä kokeilla NS-liuoksen levitystä kasvinsuojeluruiskulla kasvustoon.

Marttilassa ei ole kokeiltu muita lietteen väkevöintituotteita, mutta NS-liuoksen käyttöön on houkuttanut sen väkevyys ja liukoisen typen määrä. Rakeisiin lannoitteisiin verrattuna hinta on ollut NS-liuoksessa selkeä etu. Toki varsinkaan viljoja ei pelkällä lietteellä Marttilassa ole lannoitettu, vaan rakeisia tuotteita annetaan startiksi mukaan aina. Sen kautta on täytynyt täydentää fosforia ja kalia. Fosforin saantia maasta tukee tilan pyrkimys korkeisiin pH-arvoihin pelloilla. Myös NS-liuoksen rikki on tärkeää typen saamisen lisäksi.

Marttilan tilalla on tykästytty NS-liuokseen sen edullisen typpikilon ja hyvän soveltuvuuden vuoksi. Positiiviset kokemukset kannustavatkin sen käyttöön yhä uudelleen. Kyösti Marttila tuumiikin, että jos hintakilpailukyky säilyy näin hyvänä niin sen käyttöä jatketaan jatkossa ilman muuta. Hän totetaa myös, että voi suositella NS-liuosta kaikille viljelijöille, joilla lietettä vain on käytettävissä.

 

Alamarttila Oy, yrittäjät Saara, Kyösti ja Matti Marttila

Tilan sijainti: Jalasjärvi, Etelä-Pohjanmaa

Tuotantosuunta: Maidon- ja sianlihan tuotanto, kasvinviljely